Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847381 2020-04-08 Podkarpackie
Przebudowa budynku internatu Zespołu Szk...
847382 2020-04-08 Podkarpackie
Budowa instalacji zbiornikowej ze zbiorn...
847383 2020-04-08 Podkarpackie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowan...
847385 2020-04-08 Podkarpackie
Budowa parkingu dla samochodów osobowych
847088 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lip...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847089 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1844R Nie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847090 2020-04-07 Podkarpackie
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847091 2020-04-07 Podkarpackie
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847093 2020-04-07 Podkarpackie
Adaptacja poddasza w Bursie Międzyszkoln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847103 2020-04-07 Podkarpackie
Wykonanie projektu zagospodarowania posc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847107 2020-04-07 Podkarpackie
Wykonanie projektu zagospodarowania posc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847125 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847135 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa, konserwacja budynku przy ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847138 2020-04-07 Podkarpackie
Budowa boiska przy Domu Wczasów dziecięc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847137 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa parkingu przy Starostwie Powi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847139 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa/rozbudowa istniejącego boiska...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847141 2020-04-07 Podkarpackie
Budowa placu zabaw na osiedlu Karnaty
847142 2020-04-07 Podkarpackie
"Rozbudowa i przebudowa budynku SOR dla ...
847176 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Luba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847175 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Luba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847178 2020-04-07 Podkarpackie
Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847184 2020-04-07 Podkarpackie
Roboty budowlane związane ze zwiększenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847182 2020-04-07 Podkarpackie
Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847187 2020-04-07 Podkarpackie
Rozbudowa budynku 1 Liceum Ogólnokształc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847188 2020-04-07 Podkarpackie
Termomodernizacja budynku internatu przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846623 2020-04-03 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
846470 2020-04-02 Podkarpackie
Dokończenie remontu ul. Wandy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846471 2020-04-02 Podkarpackie
Remont odcinka drogi dojazdowej do Szkoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846416 2020-04-01 Podkarpackie
Rozbudowa budynku usługowego (gastronomi...
846417 2020-04-01 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka ...