Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
893260 2021-02-25 Opolskie
Remont elewacji zabytkowego kościoła pw....
893263 2021-02-25 Opolskie
Przebudowa budynku placówki opiekuńczo-w...
893283 2021-02-24 Opolskie
Budowa oświetlenia ulicy Dworcowej na od...
893280 2021-02-23 Opolskie
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzin...
892833 2021-02-19 Opolskie
Termomodernizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892838 2021-02-19 Opolskie
Termomodernizacja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892841 2021-02-19 Opolskie
Przebudowa części budynku byłej pralni o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892845 2021-02-19 Opolskie
Przebudowa ZOL
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892848 2021-02-19 Opolskie
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892850 2021-02-19 Opolskie
Dostawa miału węglowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891312 2021-02-18 Opolskie
Rewitalizacja Rynku
891317 2021-02-18 Opolskie
Budowa zbiornika na wodę o poj. 500m3., ...
892418 2021-02-18 Opolskie
Zakup sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892417 2021-02-18 Opolskie
Zakup sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891320 2021-02-17 Opolskie
Dostosowanie budynku przedszkola publicz...
891322 2021-02-17 Opolskie
Zabezpieczenie reliktu średniowiecznej w...
891323 2021-02-17 Opolskie
Budowa siedmiu budynków mieszkalnych w z...
892378 2021-02-17 Opolskie
Zakup sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892380 2021-02-17 Opolskie
Dostawa gazu ziemnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891324 2021-02-15 Opolskie
Przebudowa budynku OSP z rozbudową o świ...
891880 2021-02-15 Opolskie
Wykonanie oznakowania poziomego na droga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891881 2021-02-15 Opolskie
Konserwacja nawierzchni dróg wojewódzkic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891884 2021-02-15 Opolskie
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891882 2021-02-15 Opolskie
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891888 2021-02-15 Opolskie
Wykonanie remontu poręczy drogowych z po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891896 2021-02-15 Opolskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891899 2021-02-15 Opolskie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891905 2021-02-15 Opolskie
Budowa drogi wojewódzkiej nr 487
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891908 2021-02-15 Opolskie
Zakup oznakowania pionowego na drogach w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891909 2021-02-15 Opolskie
Zakup soli na potrzeby zimowego utrzyman...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu