Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
885192 2021-01-22 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885189 2021-01-22 Mazowieckie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885101 2021-01-22 Mazowieckie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885100 2021-01-22 Mazowieckie
Utrzymanie i konserwacja koryta rzeki Ka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885099 2021-01-22 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ul. L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885098 2021-01-22 Mazowieckie
Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Ha...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885097 2021-01-22 Mazowieckie
Modernizacja SP1 w Ożarowie Mazowieckim
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885096 2021-01-22 Mazowieckie
Rozbudowa toru rowerowego typu Pumptrack
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885094 2021-01-22 Mazowieckie
Utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885093 2021-01-22 Mazowieckie
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885092 2021-01-22 Mazowieckie
Modernizacja nawierzchni boiska przy Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885091 2021-01-22 Mazowieckie
Projekty i przebudowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885310 2021-01-22 Mazowieckie
Przebudowa drogi w miejscowości Nury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885309 2021-01-22 Mazowieckie
Modernizacja stacji uzdatniania wody w O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885307 2021-01-22 Mazowieckie
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885287 2021-01-22 Mazowieckie
Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884895 2021-01-21 Mazowieckie
Remont parkingu przy ulicy Tarczyńskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884896 2021-01-21 Mazowieckie
Remont parkingu przy ulicy Pawińskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884920 2021-01-21 Mazowieckie
Malowanie pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884921 2021-01-21 Mazowieckie
Remont archiwum
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885001 2021-01-21 Mazowieckie
Remont chodników i nawierzchni w parku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885006 2021-01-21 Mazowieckie
Przebudowa ul. Włodarzewskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884894 2021-01-21 Mazowieckie
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885134 2021-01-21 Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885132 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Uzupełnienie nr 2 na wniosek Regionalne...
885131 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Uzupełnienie nr 1 na wezwanie Dyrektora...
885130 2021-01-21 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885124 2021-01-21 Mazowieckie
 Decyzja odmawiająca wydania decyzji o ś...
885123 2021-01-21 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
885117 2021-01-21 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...