Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
893223 2021-02-25 Małopolskie
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodz...
893224 2021-02-25 Małopolskie
Budowa budynku magazynowego
893225 2021-02-25 Małopolskie
Dostosowanie budynku Elektrociepłowni Pi...
893226 2021-02-25 Małopolskie
Budowa Strefy Aktywności Gospodarczego -...
893230 2021-02-25 Śląskie
Przebudowa linii napowietrznej SN-20kv "...
893237 2021-02-25 Śląskie
Budowa dwóch kontenerowych stacji transf...
892199 2021-02-23 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
892652 2021-02-23 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K Nie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892655 2021-02-23 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1301K w k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892658 2021-02-23 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328K Dąb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892661 2021-02-23 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1307K Swa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892663 2021-02-23 Małopolskie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892665 2021-02-23 Małopolskie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892667 2021-02-23 Małopolskie
Budowa chodnika przy drodze powiatowej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892668 2021-02-23 Małopolskie
Opracowanie dok. proj. dla zadania pn. P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892669 2021-02-23 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892672 2021-02-23 Małopolskie
Opracowanie dok. projektowej dla zadania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892674 2021-02-23 Małopolskie
Opr. dok. proj. dla zadania pn. Budowa c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891729 2021-02-22 Małopolskie
Zagospodarowanie terenów sportowo - rekr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891730 2021-02-22 Małopolskie
Budowa platformy i podjazdu dla osób z n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891731 2021-02-22 Małopolskie
Budowa boisk w ramach zadania pn.: „Prog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891732 2021-02-22 Małopolskie
Pumptrack - Arena Młodego Rowerzysty – b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893001 2021-02-22 Małopolskie
Remonty w budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893002 2021-02-22 Małopolskie
Remont instalacji centralnego ogrzewania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891499 2021-02-19 Małopolskie
 przedsięwzięcia pn.przedsięwzięcia pn. ...
891405 2021-02-19 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
892678 2021-02-19 Małopolskie
Opracowanie dok. projektowej dla zadania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892706 2021-02-19 Małopolskie
Opracowanie dok. projektowej dla zadania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892708 2021-02-19 Małopolskie
Opracowanie dok. projektowej dla zadania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892893 2021-02-19 Małopolskie
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu