Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070219 2022-08-15 Łódzkie
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070217 2022-08-15 Łódzkie
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070214 2022-08-15 Łódzkie
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070069 2022-08-12 Łódzkie
Zakup i montaż elektronicznego systemu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070203 2022-08-12 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070200 2022-08-12 Łódzkie
Utworzenie Domu Seniora w ramach realiza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070191 2022-08-12 Łódzkie
Modernizacja infrastruktury sprzętowo-s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070090 2022-08-12 Łódzkie
Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070177 2022-08-12 Łódzkie
Dostawa posiłków profilaktycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070175 2022-08-12 Łódzkie
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070157 2022-08-12 Łódzkie
Dostawa sprzętu komputerowo multimedial...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070123 2022-08-12 Łódzkie
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070151 2022-08-12 Łódzkie
Tonery
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070128 2022-08-12 Łódzkie
Udzielenie i obsługę kredytu długoter...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070145 2022-08-12 Łódzkie
Budowa wodociągu w ul. Wąskiej w Tuszy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070242 2022-08-12 Łódzkie
Zakup autobusu przystosowanego do przewo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070244 2022-08-12 Łódzkie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070137 2022-08-12 Łódzkie
Modernizacja ulicy Krętej w Woli Rakowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070141 2022-08-12 Łódzkie
Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin i pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069689 2022-08-11 Łódzkie
Wykonanie materiałów promocyjnych wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069686 2022-08-11 Łódzkie
Wymiana źródeł ciepła na terenie gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069649 2022-08-11 Łódzkie
Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069626 2022-08-11 Łódzkie
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069647 2022-08-11 Łódzkie
Likwidacja nieczynnej stacji paliw wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069805 2022-08-11 Łódzkie
Budowa parkingu na potrzeby UG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069588 2022-08-11 Łódzkie
„Zagospodarowanie przestrzeni publiczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069889 2022-08-11 Łódzkie
Przebudowa części dachu na budynku Zes...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069637 2022-08-11 Łódzkie
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069183 2022-08-10 Łódzkie
Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069265 2022-08-10 Łódzkie
Rozwój infrastruktury sportowej poprzez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu