Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070213 2022-08-12 Lubuskie
usługi cateringowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070099 2022-08-12 Lubuskie
Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070169 2022-08-12 Lubuskie
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Le...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070232 2022-08-12 Lubuskie
Przebudowa dróg gminnych ul. M Konopnic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070170 2022-08-12 Lubuskie
Udzielenie kredytu długoterminowego dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070161 2022-08-12 Lubuskie
Świadczenie kompleksowych usług ratown...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069673 2022-08-11 Lubuskie
Przygotowywanie, dostarczanie i wydawani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069666 2022-08-11 Lubuskie
Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069599 2022-08-11 Lubuskie
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069584 2022-08-11 Lubuskie
Dostawa ryb i przetworów rybnych oraz p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069220 2022-08-10 Lubuskie
Modernizacja dostrzegalni p.poż. Łagó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069162 2022-08-10 Lubuskie
Kompleksowy remont pokrycia dachowego bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069494 2022-08-10 Lubuskie
Wniosek pozwolenia na budowę elementów...
1069498 2022-08-10 Lubuskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1069502 2022-08-10 Lubuskie
Budowa ekranu akustycznego przy ul. Sasa...
1069512 2022-08-10 Lubuskie
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowe...
1069513 2022-08-10 Lubuskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
1069921 2022-08-10 Lubuskie
Budowa drogi wewnętrznej
1069924 2022-08-10 Lubuskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
1068769 2022-08-09 Lubuskie
Zakup i dostawa mebli biurowych i krzese...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068752 2022-08-09 Lubuskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068785 2022-08-09 Lubuskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068633 2022-08-09 Lubuskie
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068722 2022-08-09 Lubuskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068701 2022-08-09 Lubuskie
Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068656 2022-08-09 Lubuskie
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068821 2022-08-09 Śląskie
Realizacja w syst. zaproj.-wybud. zad. p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068216 2022-08-09 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068217 2022-08-09 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1068836 2022-08-09 Śląskie
Budowa wieży triangulacyjnej w ramach r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu