Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070190 2022-08-12 Lubelskie
Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070082 2022-08-12 Lubelskie
Remont budynku niemieszkalnego z przezna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070160 2022-08-12 Lubelskie
Dostawa artykułów spożywczych na potr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070147 2022-08-12 Lubelskie
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070241 2022-08-12 Lubelskie
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070442 2022-08-12 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej kablowej lin...
1070443 2022-08-12 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej kablowej lin...
1070441 2022-08-12 Podlaskie
Rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4kV ...
1070445 2022-08-12 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej linii kablow...
1070446 2022-08-12 Podlaskie
Rozbiórka sieci napowietrznej SN-15kV w...
1070447 2022-08-12 Podlaskie
Kontenerowa stacja transformatorowa SN/n...
1070444 2022-08-12 Podlaskie
Elektroenergetyczne linie kablowe SN 15k...
1069697 2022-08-11 Lubelskie
Dostawa aparatu USG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069712 2022-08-11 Lubelskie
Dostawa sprzętu elektronicznego w ramac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069708 2022-08-11 Lubelskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069706 2022-08-11 Lubelskie
Zakup i wdrożenie systemu teleinformaty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069795 2022-08-11 Lubelskie
Dostawa energii elektrycznej do budynkó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069648 2022-08-11 Lubelskie
Usługi szkoleń i kursów na potrzeby p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070035 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa sieci elektroenergetycznej: linii...
1069214 2022-08-10 Lubelskie
Sukcesywne dostawy szczepionek, do wykon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069210 2022-08-10 Lubelskie
Dostawa i świadczenie usług gazu ziemn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069125 2022-08-10 Lubelskie
Modernizacja budynków użyteczności pu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069207 2022-08-10 Lubelskie
Usługa w zakresie napraw pojazdów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069132 2022-08-10 Lubelskie
Modernizacja infrastruktury wodnej na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069199 2022-08-10 Lubelskie
Rozbudowa Centrum Obsługi Zwiedzającyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069197 2022-08-10 Lubelskie
„Zaprojektowanie, wykonanie, dostarcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069269 2022-08-10 Lubelskie
Nadzór inwestorski nad realizacją zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069175 2022-08-10 Lubelskie
Dostawa artykułów spożywczych do sto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069241 2022-08-10 Lubelskie
dostawa artykułów żywnościowych do s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069193 2022-08-10 Lubelskie
dostawa art. spożywczych na potrzeby za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu