Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070085 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i dostawa paliw płynnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070172 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w so...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070230 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa kanalizacji sanitarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070127 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie dokumentacji technicznej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070130 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Modernizcja drogi gminnej nr 130549C ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070144 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Roboty budowlane polegające na dostawie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070245 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont budynku administracyjnego z zaple...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070138 2022-08-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont budynku biurowego z zapleczem soc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069728 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Rewitalizacja parowozowni, pozostałych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069716 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Sukcesywna dostawa opału dla szkół i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069688 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069760 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych w technologii ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069664 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa komputerów, urządzeń drukują...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069676 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
przebudowa drogi w m. Kamienna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069761 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069762 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Narty
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069763 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa opału dla szkół na terenie gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069635 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069807 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069589 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa części, podzespołów i akceso...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069828 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069590 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Sukcesywne wykonywanie robót budowlanyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069834 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Odtworzenie zadaszenia pneumatycznego bo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069591 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069582 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie systemu osuszania powietrza ha...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070026 2022-08-11 Mazowieckie
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA FRAGMENTU HA...
1069027 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Rozbiórka części budynku gospodarczo-...
1069047 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa konstrukcji lokalu gastronomi...
1069048 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa oraz rozbudowa sieci wodociag...
1069113 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa opału do jednostek organizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu