Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884939 2021-01-21 Wielkopolskie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884940 2021-01-21 Wielkopolskie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885038 2021-01-21 Wielkopolskie
Podjazd
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885103 2021-01-21 Wielkopolskie
Dostawa i wdrożenie oprogramowania do di...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885104 2021-01-21 Wielkopolskie
Komputery stacjonarne, monitory, skanery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885105 2021-01-21 Wielkopolskie
Notebooki, urządzenia wielofunkcyjne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885106 2021-01-21 Wielkopolskie
Wymiana switchy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885107 2021-01-21 Wielkopolskie
Rozbudowa systemu pamięci masowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885108 2021-01-21 Wielkopolskie
System kopii zapasowych dla pracowników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885102 2021-01-21 Wielkopolskie
Modernizacja sterowania AV
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885109 2021-01-21 Wielkopolskie
Opracowanie internetowego portalu uczeln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885110 2021-01-21 Wielkopolskie
Dostosowanie strony internetowej do potr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885111 2021-01-21 Wielkopolskie
Rozbudowa systemu controllingowego
885112 2021-01-21 Wielkopolskie
Wymiana access pointów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885113 2021-01-21 Wielkopolskie
Instalacja okablowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885114 2021-01-21 Wielkopolskie
Odnowienie usługi serwisowych i wsparcia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885009 2021-01-21 Wielkopolskie
Odnowienie usługi serwisowych i wsparcia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885138 2021-01-21 Wielkopolskie
 zbieranie odpadów na dz. o nr ewid. 48/...
885135 2021-01-21 Wielkopolskie
 wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa ...
884772 2021-01-20 Wielkopolskie
Cytostatyki sprzęt oraz kaniule dożylne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884771 2021-01-20 Wielkopolskie
Wyroby medyczne jednorazowego użytku (St...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884770 2021-01-20 Wielkopolskie
Wyroby medyczne do perfuzji nerek wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884762 2021-01-20 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884769 2021-01-20 Wielkopolskie
Dostawa preparatów i sprzętu do prowadze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884755 2021-01-20 Wielkopolskie
Produkty lecznicze przeznaczone do suple...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884751 2021-01-20 Wielkopolskie
Dostawa preparatów do sporządzania miesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884750 2021-01-20 Wielkopolskie
Endoprotezy poresekcyjne wraz z dzierżaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884749 2021-01-20 Wielkopolskie
Odczynników do oznaczeń immunochemicznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884748 2021-01-20 Wielkopolskie
Jednorazowe sterylne endoskopy do bronch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884747 2021-01-20 Wielkopolskie
Elektronarzędzia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu