Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845345 2020-03-27 Opolskie
Remont Pawilonu handlowego Lidl wraz z p...
845330 2020-03-27 Wielkopolskie
 postanowienie Nr OŚ.6220.7.2019 r. zawi...
845329 2020-03-27 Wielkopolskie
 wszczęcie postępowania w sprawie wydani...
845325 2020-03-27 Wielkopolskie
 postanowienie Nr OŚ.6220.7.2019 r. pode...
845324 2020-03-27 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845323 2020-03-27 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845458 2020-03-27 Wielkopolskie
 wykonaniu studni zastępczej nr 2b na cz...
845459 2020-03-27 Wielkopolskie
 Budowa instalacji do produkcji wyrobów ...
845460 2020-03-27 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
845475 2020-03-27 Wielkopolskie
Budowa dróg: ul. Szkolnej w Borowcu i ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845476 2020-03-27 Wielkopolskie
Modernizacja targowiska
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845477 2020-03-27 Wielkopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845497 2020-03-27 Wielkopolskie
Roboty remontowe zabezpieczające budynek...
845499 2020-03-27 Wielkopolskie
Linia kablowa SN-15 kV i słupowa stacja ...
845501 2020-03-27 Wielkopolskie
Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinn...
845003 2020-03-26 Wielkopolskie
Remont budynku
845005 2020-03-26 Wielkopolskie
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego
845004 2020-03-26 Wielkopolskie
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego
845002 2020-03-26 Wielkopolskie
Budowa przyłączy telekomunikacyjnych i e...
845320 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa wiaty na halę szwalni z krojo...
845431 2020-03-26 Pomorskie
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę b...
845432 2020-03-26 Śląskie
Budowa pawilonu handlowego
844753 2020-03-25 Wielkopolskie
Przebudowa i nadbudowa części budynku ma...
844754 2020-03-25 Wielkopolskie
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
844759 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa przyłącza wodociągowego
844761 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa gazociągu
844947 2020-03-25 Mazowieckie
Rozbudowa parkingu przy budynku handlowy...
844958 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa budynku handlowo - usługowego wra...
845148 2020-03-25 Dolnośląskie
Przebudowa ulicy 3KDD wraz z budową chod...
845362 2020-03-25 Wielkopolskie
Budowa parkingu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu