Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
883381 2021-01-08 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
883380 2021-01-08 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
883365 2021-01-08 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ...
883358 2021-01-08 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
883203 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowy...
883284 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków
883285 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont ulicy Żelaznej
883286 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont ulicy Polnej
883287 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont ulicy Reja
883288 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi
883289 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja oświetlenia
883290 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Budowa studni głębinowych
883283 2021-01-07 Warmińsko-Mazurskie
Żłobek
882772 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
 wniosek dotyczący wydania decyzji o śro...
882770 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
882769 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
882865 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Remont generalny drogi
882866 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Nakładki asfaltowe
882867 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Nakładki asfaltowe na ul. Gdańskiej
882870 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Remont chodnika ul. Drzymały
882869 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Remont ul. Zamkowej
882871 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Remont ul. Chopina
882868 2020-12-31 Warmińsko-Mazurskie
Remont ul. Paderewskiego
882443 2020-12-29 Warmińsko-Mazurskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
882478 2020-12-29 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środ. uwaru...
882105 2020-12-23 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
882104 2020-12-23 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowy...
881702 2020-12-17 Podlaskie
 Opinia przed wydaniem decyzji o środowi...
881698 2020-12-17 Podlaskie
 Opinia przed wydaniem decyzji o środowi...
881645 2020-12-17 Podlaskie
 Opinia przed wydaniem decyzji o środowi...