Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845402 2020-03-27 Pomorskie
Zmiana pozwolenia nr BiA.6740.15.2020 z ...
845013 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845176 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845175 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845438 2020-03-26 Dolnośląskie
Projekt bud. zmian - budowa bydynku biur...
844955 2020-03-25 Świętokrzyskie
Remont pokrycia dachu w budynku Hali Lej...
844965 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa podczyszczalni wód deszczowych
844967 2020-03-25 Świętokrzyskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
844978 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budynek szpitala
844981 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa wiaty gospodarczej
844982 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,7M...
844860 2020-03-24 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0...
844975 2020-03-24 Świętokrzyskie
Parking na 60 stanowisk postojowych
843991 2020-03-23 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844352 2020-03-23 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844350 2020-03-23 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844271 2020-03-19 Świętokrzyskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843613 2020-03-18 Świętokrzyskie
Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843628 2020-03-18 Świętokrzyskie
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Etap 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843265 2020-03-17 Świętokrzyskie
 Decyzja wraz z załącznikiem nr 1
843264 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
843262 2020-03-17 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843259 2020-03-17 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843298 2020-03-17 Świętokrzyskie
Naprawy i modernizacja zakładu
843439 2020-03-17 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej
843451 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji znak: B-II.6740.7.118.201...
843454 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji - kanalizacja sanitarna
843456 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rewitalizacja parku
843459 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budynek żłobka
843464 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rozbudowa budynku dydaktyczno-kulturalne...