Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069036 2022-08-10 Świętokrzyskie
 Decyzja o braku potrzeby przeprowadzen...
1068505 2022-08-09 Świętokrzyskie
Kompleks przemysłowy
1068766 2022-08-09 Świętokrzyskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068736 2022-08-09 Świętokrzyskie
Udzielenie kredytu dlugoterminowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068730 2022-08-09 Świętokrzyskie
Przebudowa dróg gminnych o nr 368010 T ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068755 2022-08-09 Świętokrzyskie
Stworzenie zaplecza technicznego umożli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068723 2022-08-09 Świętokrzyskie
Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w rama...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068798 2022-08-09 Świętokrzyskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068710 2022-08-09 Świętokrzyskie
Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068667 2022-08-09 Świętokrzyskie
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068228 2022-08-08 Świętokrzyskie
Cyfrowa gmina
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068233 2022-08-08 Świętokrzyskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068307 2022-08-08 Świętokrzyskie
Remont drogi powiatowej nr 1696T w m. G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067879 2022-08-07 Świętokrzyskie
Dostawa żywnoósci
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067566 2022-08-05 Świętokrzyskie
Remont kładki dla pieszych nad ul. O. Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067554 2022-08-05 Świętokrzyskie
Rozbudowa oraz przebudowa budynku byłej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067498 2022-08-05 Świętokrzyskie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067576 2022-08-05 Świętokrzyskie
Budowa obwodnicy Oleśnicy – etap III ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067499 2022-08-05 Świętokrzyskie
Dowóz i odwóz dzieci i uczniów w roku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067675 2022-08-05 Świętokrzyskie
Remont dróg leśnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067461 2022-08-05 Świętokrzyskie
Wynajem sal szkoleniowych wraz z zapewni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067435 2022-08-05 Świętokrzyskie
Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067718 2022-08-05 Świętokrzyskie
Modernizacja i doposażenie punktu selek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067856 2022-08-05 Świętokrzyskie
Remont elewacji budynku Zespołu Placów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067855 2022-08-05 Świętokrzyskie
przebudowa i remont gminnej infrastruktu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068011 2022-08-05 Świętokrzyskie
Budowa instalacji zbiornikowej z podziem...
1068015 2022-08-05 Świętokrzyskie
Remont zabytkowej drewnianej konstrukcji...
1068017 2022-08-05 Świętokrzyskie
Budowa obiektu magazynowego oraz wagi sa...
1068028 2022-08-05 Świętokrzyskie
Budowa miejsc pparkingowych wraz z drog...
1068029 2022-08-05 Świętokrzyskie
Tężnia solankowa przy zbiorniku wodnym