Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070215 2022-08-15 Śląskie
Sukcesywna dostawa węgla sortymentu eko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070076 2022-08-12 Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070084 2022-08-12 Śląskie
Przewóz uczniów posiadających orzecze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070226 2022-08-12 Śląskie
Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070098 2022-08-12 Śląskie
Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia us...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070176 2022-08-12 Śląskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070229 2022-08-12 Śląskie
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. To...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070171 2022-08-12 Śląskie
Zakup aparatu EEG oraz głowicy do USG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070234 2022-08-12 Śląskie
Modernizacja i rozbudowa instalacji gaz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070235 2022-08-12 Śląskie
Modernizacja energetyczna budynku użyte...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070152 2022-08-12 Śląskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070149 2022-08-12 Śląskie
Usługi ochrony osób i mienia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070129 2022-08-12 Śląskie
Wymiana pionów wodno - kanalizacyjnych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070133 2022-08-12 Śląskie
Zakup soli drogowej do zud powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070142 2022-08-12 Śląskie
Bieżące remonty dróg leśnych na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070136 2022-08-12 Śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070248 2022-08-12 Śląskie
Zakup laptopów dla dzieci z rodzin pege...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070247 2022-08-12 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070114 2022-08-12 Śląskie
Zakup sprzętu IT dla szkół i placówe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070111 2022-08-12 Śląskie
Remont pomieszczeń szpitalnych - drugie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070067 2022-08-12 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1070100 2022-08-12 Śląskie
Przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070093 2022-08-12 Śląskie
Wykup pakietu świadczeń promocyjnych w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069463 2022-08-11 Śląskie
 dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudo...
1069557 2022-08-11 Śląskie
Świadczenie usług dystrybucji energii ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069559 2022-08-11 Śląskie
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069693 2022-08-11 Śląskie
Wykonanie wiaty na terenie przyległym d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069742 2022-08-11 Śląskie
III etap rewitalizacji centrum Hażlacha...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069710 2022-08-11 Śląskie
Dostawa sprzętu do Zakładu Diagnostyki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069743 2022-08-11 Śląskie
Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Ksi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu