Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845337 2020-03-27 Podlaskie
 Opinia przed wydaniem decyzji o środowi...
845336 2020-03-27 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
845334 2020-03-27 Podlaskie
 Opinia przed wydaniem decyzji o środowi...
845326 2020-03-27 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
845322 2020-03-27 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844764 2020-03-25 Podlaskie
Budowa namiotu halowego, miejsca postoju...
844766 2020-03-25 Podlaskie
Cztery budynki mieszkalne
844968 2020-03-25 Podlaskie
Przebudowa drogi wraz z budową chodnika,...
844969 2020-03-25 Podlaskie
Budowa zespołu dwóch budynków handlowo-u...
844970 2020-03-25 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
844972 2020-03-25 Podlaskie
Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy...
844977 2020-03-25 Podlaskie
Pomieszczenia magazynowe
844980 2020-03-25 Podlaskie
Zmiana sposobu użytkowania budynku po by...
844919 2020-03-25 Podlaskie
Budowa samoobsługowej myjni samochodowej...
844476 2020-03-24 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844475 2020-03-24 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844971 2020-03-24 Podlaskie
Instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy...
844974 2020-03-24 Podlaskie
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowe...
844055 2020-03-23 Podlaskie
Dostawa dializatorów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844056 2020-03-23 Podlaskie
Sprzęt jednorazowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844057 2020-03-23 Podlaskie
Dostawa odczynników wraz z dzierżawę ana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844074 2020-03-23 Podlaskie
Zakup nowej macierzy na bazę danych syst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844075 2020-03-23 Podlaskie
Zakup części zamiennych i eksploatacyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844076 2020-03-23 Podlaskie
Nowy system parkowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844077 2020-03-23 Podlaskie
Dostosowanie budynków szpitala do aktual...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844079 2020-03-23 Podlaskie
Świadczenie usług serwisowych dotyczącyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844080 2020-03-23 Podlaskie
Świadczenie usług serwisowych dotyczącyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844081 2020-03-23 Podlaskie
Świadczenie usług serwisowych dotyczącyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844088 2020-03-23 Podlaskie
Dostawa testów do weryfikacji Borrelia w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844089 2020-03-23 Podlaskie
Dostawa butelek do posiewu krwi i materi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu