Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884918 2021-01-21 Dolnośląskie
Przebudowa drogi
884919 2021-01-21 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej graw...
885259 2021-01-21 Dolnośląskie
Remont nawierzchni ulicy Pomorskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885261 2021-01-21 Dolnośląskie
Ścieżka rowerowa na ul. Legnickiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885262 2021-01-21 Dolnośląskie
Drogi rowerowe na ul. Sądowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885263 2021-01-21 Dolnośląskie
Przebudowa ulicy Traktatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885264 2021-01-21 Dolnośląskie
Rozbudowa ulicy Konduktorskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885265 2021-01-21 Dolnośląskie
Chodnik i droga rowerowa na ul. Miłoszyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885266 2021-01-21 Dolnośląskie
Budowa przejśc dla pieszych i drogi na G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885267 2021-01-21 Dolnośląskie
Droga rowerowa Racławicka, al. Piastów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885268 2021-01-21 Dolnośląskie
Ścieżka rowerowa na ul. Suchej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885273 2021-01-21 Dolnośląskie
Remonty pomieszczeń wspólnego użytkowani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885272 2021-01-21 Dolnośląskie
Budowa, rozbudowa i modernizacja kanaliz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885274 2021-01-21 Dolnośląskie
Budowa budynku administracyjno- biurowo-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885275 2021-01-21 Dolnośląskie
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885276 2021-01-21 Dolnośląskie
Remonty chodników, ciągów pieszo- rowero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885281 2021-01-21 Dolnośląskie
Dostawa gazu do budynku przy ul. M. Skło...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885282 2021-01-21 Dolnośląskie
Czyszczenie oraz remonty bieżące kanaliz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884915 2021-01-20 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
884916 2021-01-20 Dolnośląskie
Budowa zespołu budynków mieszkalno-usług...
884917 2021-01-20 Dolnośląskie
Budowa zespołu 2 budynków mieszkalnych w...
885277 2021-01-20 Dolnośląskie
Remonty nawierzchni dróg i ulic na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885278 2021-01-20 Dolnośląskie
Odnowienie oznakowania poziomego na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885279 2021-01-20 Dolnośląskie
Remonty drogowych obiektów inżynierskich...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885280 2021-01-20 Dolnośląskie
Dostawa energii cieplnej do budynków prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885283 2021-01-20 Dolnośląskie
Konserwacja rowów i cieków wodnych na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885284 2021-01-20 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowych w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884033 2021-01-14 Dolnośląskie
 Budowa parkingu dla samochodów osobowyc...
883839 2021-01-13 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883553 2021-01-12 Dolnośląskie
Przebudowa budynków A11 i A12 Politechni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu