Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
747625 2018-06-20 Podkarpackie
Wyposażenie/doposażenie w angiografy sta...
747562 2018-06-19 Podkarpackie
Obiekt magazynowo-biurowy przy ul. Kaczo...
746963 2018-06-15 Podkarpackie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...
746989 2018-06-15 Podkarpackie
Doposażenie klinik i oddziałów hematoonk...
746435 2018-06-13 Podkarpackie
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części...
746438 2018-06-13 Podkarpackie
Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudo...
746439 2018-06-13 Podkarpackie
Skansen w Ożannie - Kompleksowe zagospod...
746441 2018-06-13 Podkarpackie
Przebudowa i nadbudowa istniejącej wiaty...
746443 2018-06-13 Podkarpackie
Budowa szatni kontenerowej wraz z przyłą...
746444 2018-06-13 Podkarpackie
Przebudowa łazienek przy sali gimnastycz...
746324 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa drogi wewnętrznej
746326 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa oświetlenia drogowego
746328 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa obiektu badawczo - rozwojowego MA...
746333 2018-06-12 Podkarpackie
Przebudowa pomieszczenia rozprężarni amo...
746334 2018-06-12 Podkarpackie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
746337 2018-06-12 Podkarpackie
Rozbudowa istniejącego budynku Domu Kult...
746343 2018-06-12 Podkarpackie
Rozbudowa i przebudowa budynku plebanii ...
746398 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa dwóch wiat magazynowych
746400 2018-06-12 Podkarpackie
Wiaty
746407 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa instalacji okablowania struktural...
746408 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, rozbud...
746410 2018-06-12 Podkarpackie
Przebudowa Placówki Straży Granicznej wr...
746411 2018-06-12 Podkarpackie
Pozwolenie na przebudowę części parteru ...
746412 2018-06-12 Podkarpackie
Remont budynku Publicznego Przedszkola w...
746416 2018-06-12 Podkarpackie
Przebudowa kotłowni i instalacji gazowej...
746421 2018-06-12 Podkarpackie
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynk...
746423 2018-06-12 Podkarpackie
Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. ...
746353 2018-06-11 Podkarpackie
Budowa wytwornicy pary na terenie zakład...
746358 2018-06-08 Podkarpackie
Budowa konstrukcji stalowej schodów zewn...
746360 2018-06-08 Podkarpackie
Budynek usługowo-handlowy