Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069035 2022-08-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069034 2022-08-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069033 2022-08-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068761 2022-08-09 Podkarpackie
Wzmocnienie spękanych i uszkodzonych ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068614 2022-08-09 Podkarpackie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068717 2022-08-09 Podkarpackie
Rozbudowa remizy OSP we Frysztaku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068687 2022-08-09 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 R Wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068652 2022-08-09 Podkarpackie
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068655 2022-08-09 Podkarpackie
„Budowa budynku sali sportowej wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068808 2022-08-09 Podkarpackie
Budowa Parku Wodnego w Nowym Siole
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068603 2022-08-09 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068659 2022-08-09 Podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowo – ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068328 2022-08-08 Podkarpackie
Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068359 2022-08-08 Podkarpackie
Termomodernizacja budynku szkoły podsta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068347 2022-08-08 Podkarpackie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywcz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068246 2022-08-08 Podkarpackie
Głęboka termomodernizacja budynku star...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068337 2022-08-08 Cała Polska
Zagospodarowanie znajdujących się na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068295 2022-08-08 Podkarpackie
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w m. K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068316 2022-08-08 Podkarpackie
Przebudowa drogi gminnej Nr 100225R w Ja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068278 2022-08-08 Podkarpackie
Modernizacja i rozwój e-usług w ramach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068301 2022-08-08 Podkarpackie
Remont gminnej drogi wewnętrznej na dz....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068428 2022-08-08 Podkarpackie
Budynek o kubaturze 9,5 tys. m3.
1067849 2022-08-07 Podkarpackie
Wykonanie robót remontowych obiektów b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067920 2022-08-07 Podkarpackie
Opracowanie analizy porealizacyjnej w za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067921 2022-08-07 Podkarpackie
Dystrybucja energii elektr do urządzeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067922 2022-08-07 Podkarpackie
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067842 2022-08-06 Podkarpackie
Poprawa stanu technicznego obiektów uż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067924 2022-08-06 Podkarpackie
„Budowa publicznie dostępnych samorz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067528 2022-08-05 Podkarpackie
Zakup i dostawa wraz z montażem infrast...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067568 2022-08-05 Podkarpackie
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu