Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
782611 2019-02-19 Podkarpackie
Monitoring miejskiego placu zabaw
782612 2019-02-19 Podkarpackie
Budowa oświetlenia ulicznego drogi powia...
782323 2019-02-18 Podkarpackie
Dzierżawa dwóch analizatorów immunochemi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782324 2019-02-18 Podkarpackie
Dzierżawa analizatora biochemicznego z o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782325 2019-02-18 Podkarpackie
Sprzęt medyczny 1x użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782326 2019-02-18 Podkarpackie
Termomodernizacja pawilonów F i G oraz m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782594 2019-02-18 Podkarpackie
Osiedle „Sun Park” ze 144 mieszkaniami.
782601 2019-02-18 Podkarpackie
Dobudowa budynku garażu
782608 2019-02-18 Podkarpackie
Remont kościoła
782609 2019-02-18 Podkarpackie
Pozwolenie na przebudowę części pomieszc...
782610 2019-02-18 Podkarpackie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
782624 2019-02-18 Podkarpackie
Budowa oświetlenia boiska sportowego i w...
782327 2019-02-15 Podkarpackie
Wyroby medyczne jednorazowego użytku i b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782329 2019-02-15 Podkarpackie
Dostawa stentów i protez
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782330 2019-02-15 Podkarpackie
Odczynniki laboratoryjne wraz z dzierżaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782331 2019-02-15 Podkarpackie
Serwis tomografu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782332 2019-02-15 Podkarpackie
Dostawa serwera i macierzy PACS do Z-du ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782333 2019-02-15 Podkarpackie
Odczynniki laboratoryjne wraz z dzierżaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
782433 2019-02-14 Podkarpackie
Hala o wielkości 2,7 tys. m2
781300 2019-02-12 Cała Polska
Punkty ładowania samochodów elektrycznyc...
781285 2019-02-12 Cała Polska
Punkty tankowania skroplonego gazu ziemn...
781347 2019-02-11 Podkarpackie
Poprawa efektywności energetycznej budyn...
780591 2019-02-08 Podkarpackie
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jed...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780592 2019-02-08 Podkarpackie
Cykliczne dostawy odczynników do badań l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780489 2019-02-05 Podkarpackie
Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780490 2019-02-05 Podkarpackie
Adaptacja budynku SP2 na CTKiP (Rewitali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780491 2019-02-05 Podkarpackie
Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego zwi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780492 2019-02-05 Podkarpackie
Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780493 2019-02-05 Podkarpackie
Adaptacja budynku na inkubator przedsięb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780472 2019-02-04 Podkarpackie
Letnie utrzymanie ulic, koszenie poboczy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu