Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
838061 2020-02-21 Podkarpackie
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838063 2020-02-21 Podkarpackie
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jedn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838062 2020-02-21 Podkarpackie
Dostawa odczynników laboratoryjnych połą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838064 2020-02-21 Podkarpackie
Realizacja I etapu inwestycji rozbudowy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838060 2020-02-21 Podkarpackie
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838065 2020-02-21 Podkarpackie
Dostawa endoprotez i innych wyrobów orto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838069 2020-02-21 Podkarpackie
Sprzęt Medyczny Wyposażenie Bloku Operac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838066 2020-02-21 Podkarpackie
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838068 2020-02-21 Podkarpackie
Dzierżawa analizatora biochemicznego z d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838073 2020-02-21 Podkarpackie
Modernizacja dróg dojazdowych, placów or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838072 2020-02-21 Podkarpackie
Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838074 2020-02-21 Podkarpackie
Zakup i dostawa serwerów wraz z oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837819 2020-02-20 Podkarpackie
Bieżące remonty ulic, których zarządcą j...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837879 2020-02-20 Podkarpackie
Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkó...
837888 2020-02-20 Podkarpackie
Zmiana decyzji nr 805/2018 z dnia 16.11....
837889 2020-02-20 Podkarpackie
Sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV oświet...
837891 2020-02-20 Podkarpackie
Budowa sali koncertowej przy budynku Pań...
837948 2020-02-20 Podkarpackie
 „Rozbudowa fermy drobiu – brojlerów kur...
838103 2020-02-20 Podkarpackie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 15kV...
838105 2020-02-20 Podkarpackie
Budowa hali namiotowej - obudowy komory ...
838106 2020-02-20 Podkarpackie
Przebudowa pomieszczań siedziby klubu sp...
838102 2020-02-20 Podkarpackie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
837724 2020-02-19 Podkarpackie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
837815 2020-02-19 Podkarpackie
Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni uli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837817 2020-02-19 Podkarpackie
Zimowe utrzymanie chodników, ciągów pies...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837814 2020-02-19 Podkarpackie
Letnie utrzymanie chodników, ciągów pies...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837880 2020-02-19 Podkarpackie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
837881 2020-02-19 Podkarpackie
Budowa drogi Nr 11 w leśnictwie Węgierka...
837882 2020-02-19 Podkarpackie
Budowa budynku socjalnego z instalacjami
837883 2020-02-19 Podkarpackie
Termomodernizacja budynku walcowni W2 or...