Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
856356 2020-05-28 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
856472 2020-05-28 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę w zakresie z...
856473 2020-05-28 Podkarpackie
Budowla lokalizowana w istniejącym miejs...
856484 2020-05-28 Podkarpackie
Zmiana zamierzonej funkcji budynku magaz...
856486 2020-05-28 Podkarpackie
Przebudowa istniejacego parkingu oraz bu...
856488 2020-05-28 Podkarpackie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowan...
856489 2020-05-28 Podkarpackie
Budowa zakładu zbierania i sortowania od...
856492 2020-05-28 Podkarpackie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
856204 2020-05-27 Podkarpackie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
856205 2020-05-27 Podkarpackie
Budowa budynku usługowo-administracyjno-...
856206 2020-05-27 Podkarpackie
Budowa kontenerowej stacji podnoszenia c...
856207 2020-05-27 Podkarpackie
Budowa budynku biurowego wraz z instalac...
856208 2020-05-27 Podkarpackie
Przebudowa części budynku Zespołu Szkół ...
856211 2020-05-27 Podkarpackie
6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych ...
856215 2020-05-27 Podkarpackie
Budowa 10 budynków w zabudowie szeregowe...
856219 2020-05-27 Podkarpackie
Wykonanie systemu alarmowego i p.poż. w ...
855912 2020-05-26 Podkarpackie
 .: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych ...
856006 2020-05-26 Podkarpackie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu chod...
856008 2020-05-26 Podkarpackie
Zaprojektowanie i wykonanie remontu most...
855838 2020-05-25 Podkarpackie
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynk...
855839 2020-05-25 Podkarpackie
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową d...
855543 2020-05-22 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę w zakresie u...
855547 2020-05-22 Podkarpackie
Hala magazynowa o konstrukcji stalowej, ...
855840 2020-05-22 Podkarpackie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
855324 2020-05-21 Podkarpackie
Budowa bezodpływowego szczelnego zbiorni...
855548 2020-05-21 Podkarpackie
Rozbudowa instalacji gazowej i technolog...
855549 2020-05-21 Podkarpackie
Remont cerkwi oraz dzwonnicy
854922 2020-05-20 Podkarpackie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
855134 2020-05-20 Podkarpackie
Pozwolenie na wykonanie prac konserwator...
855135 2020-05-20 Podkarpackie
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej na...