Inwestycje - woj. organizatora: podkarpackie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
836619 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu dr...
836620 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Jasła
836622 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi kraj...
836624 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu dro...
836644 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Nowej Dęby w ciągu drogi krajo...
836645 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej ...
836646 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajow...
836647 2020-02-14 Podkarpackie
Obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej ...
837105 2020-02-14 Podkarpackie
Budowa bezodpływowego zbiornika retencyj...
837111 2020-02-14 Podkarpackie
Budowa drogi leśnej Trepcza-Falejówka
837112 2020-02-14 Podkarpackie
Oświetlenie uliczne
837113 2020-02-14 Podkarpackie
Budowa dwóch zbiorników retencyjnych z n...
837114 2020-02-14 Podkarpackie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z częśc...
836229 2020-02-12 Podkarpackie
Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej...
836517 2020-02-12 Podkarpackie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
836409 2020-02-12 Podkarpackie
Modernizacja stadionu piłkarskiego w m-c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836518 2020-02-12 Podkarpackie
Przebudowa budynku szkoły podstawowej w ...
836519 2020-02-12 Podkarpackie
Przebudowa i rozbudowa budynku stacji pa...
836520 2020-02-12 Podkarpackie
Budowa budynku kancelarii Leśnictw Opaka...
836521 2020-02-12 Podkarpackie
Budowa 3 murowanych budynków mieszkalnyc...
836226 2020-02-11 Podkarpackie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
836763 2020-02-11 Podkarpackie
Obiekt wielorodzinny o kubaturze 31 tys....
835556 2020-02-10 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835889 2020-02-10 Podkarpackie
Budowa budynku garażowego dla samochodu ...
835893 2020-02-10 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej
835894 2020-02-10 Podkarpackie
Budowa samoobsługowej myjni samochodowej...
835321 2020-02-07 Podkarpackie
Zakup aparatury do chemioterapii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835326 2020-02-07 Podkarpackie
Serwis tomografu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835324 2020-02-07 Podkarpackie
Odczynniki laboratoryjne wraz z dzierżaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835327 2020-02-07 Podkarpackie
Dostawa materiałów' wraz dzierżawą sprzę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu