Inwestycje - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845909 2020-03-31 Opolskie
Przebudowa budynku świetlicy "Pod Lipami...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845910 2020-03-31 Opolskie
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845911 2020-03-31 Opolskie
Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845913 2020-03-31 Opolskie
Dostawy oleju opałowego do urzędu gminy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845928 2020-03-30 Opolskie
Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845344 2020-03-27 Opolskie
Budowa wiaty rekreacyjnej
845345 2020-03-27 Opolskie
Remont Pawilonu handlowego Lidl wraz z p...
845346 2020-03-27 Opolskie
Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie ze...
845385 2020-03-27 Opolskie
Oświetlenia pomnika Księcia Kazimierza I...
845388 2020-03-27 Opolskie
Rozbudowa ośw. ulicznego
845389 2020-03-27 Opolskie
Rozbudowa ośw. ulicznego
845394 2020-03-27 Opolskie
Namiot weselny
845698 2020-03-27 Opolskie
Wykonanie dokumentacji technicznej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845699 2020-03-27 Opolskie
Termomodemizacja, wymiana poszycia dacho...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845700 2020-03-27 Opolskie
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845701 2020-03-27 Opolskie
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845172 2020-03-26 Opolskie
 Dot. przedsięwzięcia pn.:,,Budowa pawil...
845320 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa wiaty na halę szwalni z krojo...
845321 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa budynku usługowo-aministracyj...
845342 2020-03-26 Opolskie
Remont dachu kościoła filialnego w Brzez...
845382 2020-03-26 Opolskie
Rozbudowa sieci wod-kan dla potrzeb osie...
845914 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845915 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa obiektu mostowego w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845916 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa i adaptacja części budynku za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845926 2020-03-26 Opolskie
Budowa sali gimnastycznej przy Publiczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845927 2020-03-26 Opolskie
Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844723 2020-03-25 Opolskie
Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844724 2020-03-25 Opolskie
Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844757 2020-03-25 Opolskie
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844758 2020-03-25 Opolskie
Termomodernizacja budynku LO 11 Zespół S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu