Inwestycje - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1291396 2023-11-30 Opolskie
Dostawa i montaż kompl. inst.2pomp ciepł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1291409 2023-11-30 Opolskie
Przebudowa ul. Dębowej w m. Gosławice or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1291401 2023-11-30 Opolskie
Wykonanie koncepcji wraz z Programem Fun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1291371 2023-11-30 Opolskie
Dostawa kompleksowego systemu oświetleni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1291539 2023-11-30 Opolskie
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalam...
1291540 2023-11-30 Opolskie
Remont elewacji frontowej budynku przy u...
1291543 2023-11-30 Opolskie
Budowa dwóch zbiorników na wodę technolo...
1291544 2023-11-30 Opolskie
Budowa tymczasowej wiaty magazynowej
1291545 2023-11-30 Opolskie
Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodz...
1291547 2023-11-30 Opolskie
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku A...
1291549 2023-11-30 Opolskie
Remont fasady budynku
1291550 2023-11-30 Opolskie
Przebudowa z rozbudową budynku biurowo m...
1290485 2023-11-29 Opolskie
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich admi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1290494 2023-11-29 Opolskie
„Modernizacja dróg gminnych w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1290511 2023-11-29 Opolskie
Dostawy oleju opałowego dla obiektów Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1290538 2023-11-29 Opolskie
Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1290840 2023-11-29 Opolskie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę za...
1290841 2023-11-29 Opolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy st...
1290844 2023-11-29 Opolskie
Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu...
1290854 2023-11-29 Opolskie
Rozbudowa istniejącej hali o część magaz...
1290855 2023-11-29 Opolskie
Rozbiórka budynku mieszkalnego po byłej ...
1289640 2023-11-28 Opolskie
Przygotowywanie i wydanie w lokalu dwuda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289650 2023-11-28 Opolskie
Dostawa produktów żywnościowych do stołó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1289727 2023-11-28 Opolskie
Zakup i dostwa tablic rejestracyjnych na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1290021 2023-11-28 Opolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
1290017 2023-11-28 Opolskie
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do...
1290856 2023-11-28 Opolskie
Odrestaurowanie pieców wapienniczych
1290857 2023-11-28 Opolskie
Odbudowa zabytkowej studni na dawnym Pla...
1290858 2023-11-28 Opolskie
Budowa węzłów oczyszczalni przyszłości p...
1290859 2023-11-28 Opolskie
Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaiczn...