Inwestycje - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070218 2022-08-15 Opolskie
Zakup energii elektrycznej do obiektów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070089 2022-08-12 Opolskie
Zakup i dostawa energii elektrycznej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070178 2022-08-12 Opolskie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczeg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070131 2022-08-12 Opolskie
Zakup i dostawa laptopów, komputerów s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070286 2022-08-12 Opolskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórko...
1070290 2022-08-12 Opolskie
Przebudowa pomieszczeń w ramach zadania...
1070292 2022-08-12 Opolskie
Budowa linii kablowej średniego i niski...
1070296 2022-08-12 Opolskie
Remont zabytkowego muru
1070299 2022-08-12 Opolskie
Budowa dwóch silosów płaskodennych, t...
1070302 2022-08-12 Opolskie
Budowa muru oporowego wraz z zagospodaro...
1070305 2022-08-12 Opolskie
Budowa farmy fotowoltaicznej
1070330 2022-08-12 Opolskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1070332 2022-08-12 Opolskie
Budowa sali gimnastycznej
1070333 2022-08-12 Opolskie
Pogłębienie posadzki kotłowni wraz z ...
1070349 2022-08-12 Opolskie
Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ci...
1069713 2022-08-11 Opolskie
Organizacja oraz przeprowadzenie szkolen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069546 2022-08-11 Opolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1069032 2022-08-10 Opolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069218 2022-08-10 Opolskie
Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069159 2022-08-10 Opolskie
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069098 2022-08-10 Opolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1070308 2022-08-10 Opolskie
Budowa węzła sieciowego energetycznego...
1070310 2022-08-10 Opolskie
Adaptacja pomieszczenia B-011 na potrzeb...
1070313 2022-08-10 Opolskie
Budowa hali produkcyjno - magazynowej z ...
1070315 2022-08-10 Opolskie
Przebudowa części pomieszczeń PCM w P...
1070316 2022-08-10 Opolskie
Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z...
1070318 2022-08-10 Opolskie
Rozbiórka budynku byłego przedszkola
1070319 2022-08-10 Opolskie
Rozbudowa budynku szatniowego wraz z prz...
1070320 2022-08-10 Opolskie
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpad...
1070354 2022-08-10 Opolskie
Budowa instalacji kogeneracyjnej gazowej...