Inwestycje - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
838147 2020-02-20 Mazowieckie
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infr...
838148 2020-02-20 Mazowieckie
Budowa zespołu trzech budynków jednorodz...
838149 2020-02-20 Mazowieckie
Przebudowa części biurowej
838150 2020-02-20 Mazowieckie
Budowa linii kablowych SN, przebudowa st...
838151 2020-02-20 Mazowieckie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
838152 2020-02-20 Mazowieckie
Budowa pawilonu handlowo-usługowego o po...
838153 2020-02-20 Mazowieckie
Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodz...
837931 2020-02-19 Mazowieckie
Wniosek o zmiane pozwolenia na budowe do...
837932 2020-02-19 Mazowieckie
Budynek magazynowy wraz z infrastrukturą...
837933 2020-02-19 Mazowieckie
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzin...
837934 2020-02-19 Mazowieckie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
837935 2020-02-19 Mazowieckie
Przebudowa pomieszczeń części socjalno-t...
837936 2020-02-19 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa budynku magazynow...
837937 2020-02-19 Mazowieckie
Wniosek o pozwolenie na budowę 2 budynkó...
837938 2020-02-19 Mazowieckie
Wniosek na budowę budynku biurowo socjal...
837939 2020-02-19 Mazowieckie
Wniosek na rozbudowę centrum logistyczne...
837490 2020-02-18 Mazowieckie
 Wdrożenie innowacyjnej technologii prze...
837702 2020-02-18 Mazowieckie
Przebudowa centrum handlowo usługowo roz...
837705 2020-02-18 Mazowieckie
Przebudowa lokali zlokalizowanych na 4 p...
837706 2020-02-18 Mazowieckie
Przebudowa z rozbudową budynku nr 14 lab...
837704 2020-02-18 Mazowieckie
Budowa sieci elektroenergetycznej kablow...
836878 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa różnych urządzeń medycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836879 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa urządzeń i sprzętu stomatologicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836880 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836881 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa urządzeń obrazujących
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836882 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836883 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa komór laminarnych, digestoriów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836884 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa aparatury na potrzeby Centrum Ba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836885 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa urządzeń do PCR
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836888 2020-02-17 Mazowieckie
Dostawa systemu do oczyszczania i zwięks...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu