Inwestycje - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
851940 2020-05-29 Mazowieckie
Obiekt apartamentowo-handlowy
856268 2020-05-28 Mazowieckie
Budowa i rozbiórka elektroenergetycznej ...
856109 2020-05-27 Mazowieckie
Budowa kablowej sieci elektroenergetyczn...
856114 2020-05-27 Mazowieckie
Przebudowa części socjalnej w budynku
856115 2020-05-27 Mazowieckie
Przebudowa magazynu surowców
856116 2020-05-27 Mazowieckie
Obiekt budowlany
856117 2020-05-27 Mazowieckie
Obiekt budowlany
856137 2020-05-27 Mazowieckie
Kompleks mieszkaniowy
856113 2020-05-27 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
856111 2020-05-27 Mazowieckie
 Budowa instalacji gazowej z naziemnym z...
856376 2020-05-27 Mazowieckie
Budowa elektroenergetycznych linii kablo...
855996 2020-05-26 Mazowieckie
Budowa instalacji fotowoltaicznej, budow...
855998 2020-05-26 Mazowieckie
Budowa budynku
856000 2020-05-26 Mazowieckie
Przebudowa budynku
856002 2020-05-26 Mazowieckie
Budowa budynku
856003 2020-05-26 Mazowieckie
Budowa budynku biurowego
855930 2020-05-26 Mazowieckie
Przebudowa wieży stalowej
856107 2020-05-26 Mazowieckie
Rozbudowa i przebudowa budynku z element...
855313 2020-05-26 Mazowieckie
Obiekt budowlany
855622 2020-05-25 Mazowieckie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
855621 2020-05-25 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
855517 2020-05-25 Mazowieckie
 Budowa urządzeń wodnych - studni wierco...
855975 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż mostu Łazi...
855976 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Alej Jero...
855978 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej na Polu Mokotows...
855979 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Powsi...
855981 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki...
855974 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż wzdłuż uli...
855982 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Okopo...
855983 2020-05-25 Mazowieckie
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymas...