Inwestycje - woj. organizatora: mazowieckie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
743704 2018-05-24 Mazowieckie
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743706 2018-05-24 Mazowieckie
Przebudowa wjazdu na teren szpitala z mo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743708 2018-05-24 Mazowieckie
Remont Oddziału Ginekologiczno-Położnicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743709 2018-05-24 Mazowieckie
Remont wejścia oraz toalet wraz budową w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743711 2018-05-24 Mazowieckie
Dostosowanie Szpitala do wymogów PPOŻ
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743712 2018-05-24 Mazowieckie
Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743703 2018-05-24 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku laboratorium i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743593 2018-05-23 Mazowieckie
Doposażenie klinik i oddziałów torakochi...
743596 2018-05-23 Mazowieckie
Doposażenie klinik i oddziałów torakochi...
743604 2018-05-23 Mazowieckie
Doposażenie klinik i oddziałów torakochi...
743346 2018-05-22 Mazowieckie
Kompleks wielorodzinny "Vice Versa" ze 1...
743381 2018-05-22 Mazowieckie
Obiekt z ok. 80 mieszkaniami- budowa apa...
743438 2018-05-22 Mazowieckie
Budowa dróg lokalnych
743439 2018-05-22 Mazowieckie
Budowa sali sportowej
743441 2018-05-22 Mazowieckie
Budowa siieci elektroenergetycznej kablo...
743455 2018-05-22 Mazowieckie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
743457 2018-05-22 Mazowieckie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
743460 2018-05-22 Mazowieckie
Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynk...
743476 2018-05-22 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw...
743478 2018-05-22 Mazowieckie
Budynek magazynowy
743486 2018-05-22 Mazowieckie
Sieć elektroenergetyczna o napięciu znam...
743090 2018-05-21 Mazowieckie
Osiedle ze 120 mieszkaniami
743195 2018-05-21 Mazowieckie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743198 2018-05-21 Mazowieckie
Remont lokali komunalnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743199 2018-05-21 Mazowieckie
Budowa ul. Ptasiej od istniejącej ul. P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743200 2018-05-21 Mazowieckie
Budowa ul. bez nazwy od ul. Niemcewicza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743230 2018-05-21 Mazowieckie
Parki handlowe m.in. w miejscowościach p...
743376 2018-05-21 Mazowieckie
Obiekt u ze 114 mieszkaniami
743423 2018-05-21 Mazowieckie
Akademik Foxtrot
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743045 2018-05-18 Mazowieckie
Budowa 6 budynków mieszkalnych