Inwestycje - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070211 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa licencji aktywacyjnych (subskryp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070210 2022-08-12 Małopolskie
Całodobowa ochrona terenu wraz z zabudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070209 2022-08-12 Małopolskie
Realizacja pierwszego etapu budowy i prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070198 2022-08-12 Małopolskie
„Głęboka termomodernizacja budynku S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070196 2022-08-12 Małopolskie
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070183 2022-08-12 Małopolskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w 2...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070228 2022-08-12 Małopolskie
Zakup sprzętu komputerowego, licencji o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070173 2022-08-12 Małopolskie
Budowa biologicznej oczyszczalni ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070104 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa sprzętu komputerowego na potrze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070105 2022-08-12 Małopolskie
„Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070113 2022-08-12 Małopolskie
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070238 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa pieczywa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070125 2022-08-12 Małopolskie
Dostawy systemu do biopsji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070126 2022-08-12 Małopolskie
Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dosta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070146 2022-08-12 Małopolskie
Modernizacja systemu cyfrowej rejestracj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070246 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa warzyw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070122 2022-08-12 Małopolskie
Dostawa artykułów spożywczych i przyp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070064 2022-08-12 Małopolskie
 dla przedsięwzięcia polegającego na...
1070063 2022-08-12 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1070097 2022-08-12 Małopolskie
Usługa trenerska z zakresu wsparcia os...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069730 2022-08-11 Małopolskie
Przebudowa Sali Wykładowej na dwie sale...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069735 2022-08-11 Małopolskie
Remonty i utrzymanie dróg leśnych na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069711 2022-08-11 Małopolskie
Umocnienie skarpy cieku Miodówka w Wiel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069702 2022-08-11 Małopolskie
Wykonanie robót budowlanych w ramach za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069653 2022-08-11 Małopolskie
Dostawa samochodu Bus 9-osobowego do prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069765 2022-08-11 Małopolskie
Remont instalacji elektrycznej-instalacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069776 2022-08-11 Małopolskie
Roboty budowlane na ciekach i potokach N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069777 2022-08-11 Małopolskie
Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069783 2022-08-11 Małopolskie
Nadzór inwestorski nad robotami budowla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069786 2022-08-11 Małopolskie
Dokumentacja projektowa: Budowa zbiornik...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu