Inwestycje - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
764437 2018-10-23 Małopolskie
Obiekt handlowo-usługowy
764291 2018-10-21 Małopolskie
Obiekt handlowo-usługowy
763825 2018-10-17 Małopolskie
Budowa budynku wielorodzinnego
763826 2018-10-17 Małopolskie
Przebudowa budynku
763827 2018-10-17 Małopolskie
Przebudowa budynku biurowego
763828 2018-10-17 Małopolskie
Przebudowa budynku handlowo-usługowego
763835 2018-10-17 Małopolskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
763836 2018-10-17 Małopolskie
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej...
763839 2018-10-17 Małopolskie
Budowa konstrukcji oporowej w km 7+165,5...
763841 2018-10-17 Małopolskie
Budowa budynku handlowo-usługowego
763843 2018-10-17 Małopolskie
Przebudowa budynku
763848 2018-10-17 Małopolskie
Budowa tarasów drewnianych oraz małej ar...
763888 2018-10-17 Małopolskie
Stacja transformatorowa wraz z włączenie...
763907 2018-10-17 Małopolskie
Budowa dwóch budynków mieszkalnych, jedn...
763908 2018-10-17 Małopolskie
Oświetlenie boiska piłkarskiego
763917 2018-10-17 Małopolskie
Stacja trafo
763918 2018-10-17 Małopolskie
Rozbudowa budynku domu charytatywno-reha...
763919 2018-10-17 Małopolskie
Przebudowa lokali na gabinety
763921 2018-10-17 Małopolskie
Budowa hali składowej
763925 2018-10-17 Małopolskie
Oświetlenie uliczne
763927 2018-10-17 Małopolskie
Budowa kładki rowerowej wraz z odcinkami...
763928 2018-10-17 Małopolskie
Oświetlenie uliczne
763930 2018-10-17 Małopolskie
Nadbudowa i przebudowa budynku administr...
763951 2018-10-17 Małopolskie
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorod...
763952 2018-10-17 Małopolskie
Budowa placu utwardzonego wraz z infrast...
763953 2018-10-17 Małopolskie
Wyciąg narciarski orczykowy wielofunkcyj...
763749 2018-10-16 Małopolskie
Budowa urządzeń terenowo-rekreacyjnych z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763754 2018-10-16 Małopolskie
Inwestycje drogowe na terenie miasta rea...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763756 2018-10-16 Małopolskie
Zagospodarowanie terenu przy ul. Dukiels...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
763881 2018-10-16 Małopolskie
Budowa hali magazynowej