Inwestycje - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
813155 2019-09-19 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
813152 2019-09-19 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
813148 2019-09-19 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
813291 2019-09-19 Małopolskie
 „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłącza...
812827 2019-09-18 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
812972 2019-09-18 Małopolskie
 „Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z al...
812474 2019-09-17 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
812473 2019-09-17 Małopolskie
 Zmiana ważnej decyzji środowiskowej ins...
812418 2019-09-16 Małopolskie
179 km nowych połączeń
811662 2019-09-13 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
811517 2019-09-12 Małopolskie
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na...
811190 2019-09-11 Małopolskie
 Budowa mostu na rzece Uszwicy w miejsco...
811189 2019-09-11 Małopolskie
 Przebudowa istniejącego Miejskiego Stad...
811188 2019-09-11 Małopolskie
 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitac...
811187 2019-09-11 Małopolskie
 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ...
811186 2019-09-11 Małopolskie
 Przebudowa odcinka sieci magistralnej 2...
811185 2019-09-11 Małopolskie
 Przebudowa autostrady A4 w rejonie Plac...
811184 2019-09-11 Małopolskie
 Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ...
810846 2019-09-10 Małopolskie
 Przebudowa drogi gminnej Aleja Kasztano...
810845 2019-09-10 Małopolskie
 Budowa mostu w ciągu drogi dojazdowej d...
810375 2019-09-09 Małopolskie
 ,,Budowa stacji bazowej telefonii komór...
810374 2019-09-09 Małopolskie
 ,,Budowa stacji bazowej telefonii komór...
810369 2019-09-09 Małopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
810360 2019-09-09 Małopolskie
 "Budowa zespołu dwóch budynków mieszkal...
810380 2019-09-09 Małopolskie
Obiekt biurowo-usługowy o powierzchni 10...
810466 2019-09-09 Małopolskie
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul....
810465 2019-09-09 Małopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
809983 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809985 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809987 2019-09-04 Małopolskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...