Inwestycje - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847201 2020-04-09 Łódzkie
Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847297 2020-04-09 Łódzkie
Remont murów obronnych przy Placu Niepod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847299 2020-04-09 Łódzkie
Termomodernizacja budynków użyteczności ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847296 2020-04-09 Łódzkie
Modernizacja ul. Rakowskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847303 2020-04-09 Łódzkie
Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847306 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847309 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa odczynników do badań immunochem...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847312 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847311 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa materiałów stomatologicznych i d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847313 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa materiałów ortopedycznych w podz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847314 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa odczynników z niezbędnymi akceso...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847315 2020-04-09 Łódzkie
Dostawa preparatów do żywienia pozajelit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847387 2020-04-08 Łódzkie
Budowa namiotowej hali garażowej na masz...
847389 2020-04-08 Łódzkie
Przebudowa sieci gazowej średniego ciśni...
847390 2020-04-08 Łódzkie
Przebudowa części budynku produkcyjnego
847391 2020-04-08 Łódzkie
Budowa budynku hali Magazynowo - Przemys...
847393 2020-04-08 Łódzkie
Budowa odcinka linii kolejowej nr 522 (o...
847394 2020-04-08 Łódzkie
Przebudowa wiaduktu kolejowego zlokalizo...
847395 2020-04-08 Łódzkie
Budowa zespolu IX budynków jednorodzinny...
847144 2020-04-07 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście...
847145 2020-04-07 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
847147 2020-04-07 Łódzkie
Rozbudowa o zadaszenie nad schodami, nad...
846425 2020-04-01 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej
846427 2020-04-01 Łódzkie
Zmiana sposobu użytkowania części budynk...
846445 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony osobistej, środków...
845996 2020-03-31 Łódzkie
 przedsięwzięcia polegające na wydobywan...
846172 2020-03-31 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1...
846175 2020-03-31 Łódzkie
Zmiana pozwolenia DAR-UA-II.1370.2019na ...
846176 2020-03-31 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
845608 2020-03-30 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...