Inwestycje - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
893218 2021-02-25 Łódzkie
Robiórka pylonu reklamowego, budowa rest...
893220 2021-02-25 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1...
893222 2021-02-25 Łódzkie
Przebudowa budynku urzędu gminy polegają...
893303 2021-02-23 Łódzkie
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z opr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893304 2021-02-23 Łódzkie
Publiczny Internet w Gminie Moszczenica
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892866 2021-02-19 Łódzkie
Dostosowanie Przychodni Nr IV ul. Armii ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892869 2021-02-19 Łódzkie
Naprawa podjazdu dla karetek pogotowia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892870 2021-02-19 Łódzkie
Dostosowanie pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892872 2021-02-19 Łódzkie
Zakup i dostawa sprzętu medycznego i ręk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892874 2021-02-19 Łódzkie
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892875 2021-02-19 Łódzkie
Świadczenie usługi polegającej na wykony...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891198 2021-02-18 Łódzkie
Budowa budynku handlowo-usługowego z ins...
891214 2021-02-18 Łódzkie
Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV...
891215 2021-02-18 Łódzkie
Instalacja paneli fotowoltaicznych
891219 2021-02-18 Łódzkie
Budowa pomostów na istniejącycm zbiornik...
890774 2021-02-17 Łódzkie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
892079 2021-02-17 Łódzkie
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddzia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892082 2021-02-17 Łódzkie
Przebudowa dwóch budynków w celu stworze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892083 2021-02-17 Łódzkie
Dostawa sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892090 2021-02-17 Łódzkie
Dostawa sprzętu serwerowego oraz kompute...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892093 2021-02-17 Łódzkie
Obsługa kotłowni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892096 2021-02-17 Łódzkie
Usługi przeglądów sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892100 2021-02-17 Łódzkie
Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Inf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892103 2021-02-17 Łódzkie
Nadzór autorski nad oprogramowaniem Info...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
890222 2021-02-16 Łódzkie
Modernizacja sieci IT
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889979 2021-02-14 Łódzkie
Poprawa BRD w ciągu drogi krajowej nr 91
889897 2021-02-12 Łódzkie
Budowa drogi gminnej wewnętrznej
891657 2021-02-12 Łódzkie
Przebudowa Budynku Szpitala im. Dr Ludwi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891659 2021-02-12 Łódzkie
Rozbudowa części "C" Budynku Głównego UC...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891660 2021-02-12 Łódzkie
Dobudowa dwóch dźwigów osobowych do Budy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu