Inwestycje - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847144 2020-04-07 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ście...
847145 2020-04-07 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
847147 2020-04-07 Łódzkie
Rozbudowa o zadaszenie nad schodami, nad...
846425 2020-04-01 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej
846427 2020-04-01 Łódzkie
Zmiana sposobu użytkowania części budynk...
846445 2020-04-01 Łódzkie
Zakup środków ochrony osobistej, środków...
845996 2020-03-31 Łódzkie
 przedsięwzięcia polegające na wydobywan...
846172 2020-03-31 Łódzkie
Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1...
846175 2020-03-31 Łódzkie
Zmiana pozwolenia DAR-UA-II.1370.2019na ...
846176 2020-03-31 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
845608 2020-03-30 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845607 2020-03-30 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845942 2020-03-30 Łódzkie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
845943 2020-03-30 Łódzkie
Rozbudowa budynku produkcyjno - magazyno...
845944 2020-03-30 Łódzkie
Budowa magazynu w formie dobudowy, WLZ
845443 2020-03-27 Łódzkie
Sprzęt komputerowy, serwery, notebooki, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845445 2020-03-27 Łódzkie
Oprogramowanie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845444 2020-03-27 Łódzkie
Akcesoria komputerowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845446 2020-03-27 Łódzkie
Maszyny i urządzenia biurowe kopiujące
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845447 2020-03-27 Łódzkie
Usługi wdrożenia systemu do zarządzania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845448 2020-03-27 Łódzkie
Usługa dostępu sieciowego do narzędzi za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845449 2020-03-27 Łódzkie
Usługa serwisu ERP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845450 2020-03-27 Łódzkie
Dostawa i wdrożenie systemu informatyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845451 2020-03-27 Łódzkie
Remont łazienek dla Wydziału Biologii i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845452 2020-03-27 Łódzkie
Remont hollu dla Wydziału Biologii i Och...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845453 2020-03-27 Łódzkie
Przystosowanie 7 pokoi na potrzeby pomie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845456 2020-03-27 Łódzkie
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845454 2020-03-27 Łódzkie
Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845704 2020-03-27 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa antresoli produkc...
845705 2020-03-27 Łódzkie
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy...