Inwestycje - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845333 2020-03-27 Lubuskie
 Postanowienie - zawieszenie postępowani...
845332 2020-03-27 Lubuskie
 Postanowienie stwierdzające konieczność...
845391 2020-03-27 Lubuskie
Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorod...
844893 2020-03-25 Lubuskie
 Postanowienie - zawieszenie postępowani...
844892 2020-03-25 Lubuskie
 Opinia sanitarna dotycząca konieczności...
844891 2020-03-25 Lubuskie
 Podjęcie postępowania w sprawie wydania...
844890 2020-03-25 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844889 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844887 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844484 2020-03-24 Lubuskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ...
844521 2020-03-24 Lubuskie
Budowa instalacji sanitarnych wewnętrzny...
844630 2020-03-24 Lubuskie
 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości ...
844344 2020-03-23 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844517 2020-03-23 Lubuskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjn...
843880 2020-03-19 Lubuskie
Kompleks handlowy
843372 2020-03-18 Lubuskie
Budowa elektroenergetycznej sieci średni...
843518 2020-03-18 Lubuskie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o moc...
843517 2020-03-18 Lubuskie
 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzen...
843505 2020-03-18 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843255 2020-03-17 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
843440 2020-03-17 Lubuskie
Budynek letniskowy
843442 2020-03-17 Lubuskie
Budowa sieci oświetleniowej z lampami w ...
843304 2020-03-17 Lubuskie
Budowa budynku usługow
843446 2020-03-17 Lubuskie
Stacja bazowa telefonii komórkowej
843443 2020-03-17 Lubuskie
Zespół zabudowy wielorodzinnej - II etap
842744 2020-03-16 Lubuskie
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842745 2020-03-16 Lubuskie
Sprzęt komputerowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842746 2020-03-16 Lubuskie
Oprogramowanie Prolib
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842748 2020-03-16 Lubuskie
Oprogramowanie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842750 2020-03-16 Lubuskie
Oprogramowanie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu