Inwestycje - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068769 2022-08-09 Lubuskie
Zakup i dostawa mebli biurowych i krzese...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068752 2022-08-09 Lubuskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068785 2022-08-09 Lubuskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068633 2022-08-09 Lubuskie
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068722 2022-08-09 Lubuskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068701 2022-08-09 Lubuskie
Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068656 2022-08-09 Lubuskie
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068216 2022-08-09 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068217 2022-08-09 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1068604 2022-08-09 Lubuskie
Dozór i ochrona mienia w obiektach Oddz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068133 2022-08-08 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068354 2022-08-08 Lubuskie
przewóz uczniów i dzieci niepełnospra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068346 2022-08-08 Lubuskie
Wymiana kotłów C.O. na kotły opalane ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068252 2022-08-08 Lubuskie
Dostosowanie baz danych geodezyjnych pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068337 2022-08-08 Cała Polska
Zagospodarowanie znajdujących się na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068261 2022-08-08 Lubuskie
Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068313 2022-08-08 Lubuskie
Udzielenie kredytu długoterminowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068393 2022-08-08 Lubuskie
Dostawy warzyw świeżych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068300 2022-08-08 Lubuskie
Budowa Remizy Strażackiej w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068273 2022-08-08 Lubuskie
Dostawy wędlin wieprzowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068431 2022-08-08 Lubuskie
Obiekt handlowy o kubaturze 3,1 tys. m3...
1068432 2022-08-08 Lubuskie
Obiekt handlowy o kubaturze 3,1 tys. m3...
1068434 2022-08-08 Lubuskie
Obiekt handlowy o kubaturze 3,1 tys. m3...
1068416 2022-08-08 Lubuskie
Obiekt handlowy o kubaturze 3,1 tys. m3...
1068439 2022-08-08 Lubuskie
Zakład produkcyjny o kubaturze ok. 27 t...
1068478 2022-08-08 Dolnośląskie,
Lubuskie
Parki magazynowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067524 2022-08-05 Lubuskie
Budowa infrastruktury sanitarnej – prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067472 2022-08-05 Lubuskie
Dostawa zestawów komputerowych w ramach...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067676 2022-08-05 Lubuskie
Roboty konserwacyjne i remontowe na obie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067516 2022-08-05 Lubuskie
Wykonanie robót budowlanych w ramach za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu