Inwestycje - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846624 2020-04-03 Lubuskie
 Przebudowa drogi powiatowej relacji Krę...
846375 2020-04-02 Lubuskie
Budowa budynku usługowo-magazynowego i b...
846378 2020-04-02 Lubuskie
Budowa farmy fotowoltaicznej "Trzebiel I...
846377 2020-04-02 Lubuskie
Budowa farmy fotowoltaicznej "Trzebiel I...
845854 2020-03-31 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846406 2020-03-31 Lubuskie
Przebudowa budynku usługowo-handlowego
845610 2020-03-30 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845333 2020-03-27 Lubuskie
 Postanowienie - zawieszenie postępowani...
845332 2020-03-27 Lubuskie
 Postanowienie stwierdzające konieczność...
845391 2020-03-27 Lubuskie
Budowa 15 budynków mieszkalnych jednorod...
846385 2020-03-27 Lubuskie
Rozbudowa z przebudową istniejącej oczys...
846403 2020-03-27 Lubuskie
Przebudowa budynku handlowego.
845463 2020-03-26 Lubuskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
845390 2020-03-26 Lubuskie
Budowa budynku wielorodzinnego
844893 2020-03-25 Lubuskie
 Postanowienie - zawieszenie postępowani...
844892 2020-03-25 Lubuskie
 Opinia sanitarna dotycząca konieczności...
844891 2020-03-25 Lubuskie
 Podjęcie postępowania w sprawie wydania...
844890 2020-03-25 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844889 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844887 2020-03-25 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844484 2020-03-24 Lubuskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do ...
844521 2020-03-24 Lubuskie
Budowa instalacji sanitarnych wewnętrzny...
844630 2020-03-24 Lubuskie
 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości ...
844344 2020-03-23 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844517 2020-03-23 Lubuskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjn...
843880 2020-03-19 Lubuskie
Kompleks handlowy
843372 2020-03-18 Lubuskie
Budowa elektroenergetycznej sieci średni...
843518 2020-03-18 Lubuskie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o moc...
843517 2020-03-18 Lubuskie
 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzen...
843505 2020-03-18 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...