Inwestycje - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
813300 2019-09-19 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
813299 2019-09-19 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
813263 2019-09-18 Lubuskie
Tymczasowa wytwórnia mas bitumicznych
813695 2019-09-18 Lubuskie
Rozbiórka budynku portiernii, przebudowa...
811783 2019-09-13 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
811779 2019-09-13 Lubuskie
 Budowa kanalizacji deszczowej odprowadz...
811801 2019-09-13 Lubuskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny
811416 2019-09-13 Lubuskie
Obiekt budowlany
811180 2019-09-11 Lubuskie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
811179 2019-09-11 Lubuskie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
811776 2019-09-11 Lubuskie
Przebudowa I piętra budynku A
811777 2019-09-11 Lubuskie
Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlen...
810843 2019-09-10 Lubuskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
810839 2019-09-10 Lubuskie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
810838 2019-09-10 Lubuskie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
810837 2019-09-10 Lubuskie
 WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskow...
810074 2019-09-05 Lubuskie
Wielopoziomowy parking naziemny, plac za...
809948 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809949 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809953 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809954 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809957 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809958 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
810064 2019-09-04 Dolnośląskie,
Kujawsko-Pomorskie,
Lubelskie,
Lubuskie,
Łódzkie,
Małopolskie,
Mazowieckie,
Opolskie,
Podkarpackie,
Podlaskie,
Pomorskie,
Śląskie,
Świętokrzyskie,
Warmińsko-Mazurskie,
Wielkopolskie
500 stacji ładowania samochodów elektryc...
810204 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
810205 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
810206 2019-09-04 Lubuskie
Aparaty do diagnostyki ultrasonograficzn...
809486 2019-09-02 Lubuskie
Budowa drogi leśnej
809488 2019-09-02 Lubuskie
Stacja bazowa telefonii komórkowej
809579 2019-09-02 Lubuskie
Budowa hali magazynowej wraz z niezbędną...