Inwestycje - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884754 2021-01-20 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884843 2021-01-20 Lubelskie
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowy...
884636 2021-01-19 Lubelskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
884635 2021-01-19 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884525 2021-01-19 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
884519 2021-01-18 Lubelskie
Zakup wraz z dostawą urządzeń oraz innyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884217 2021-01-15 Lubelskie
Budowie budynku mieszkalnego wielorodzin...
884215 2021-01-15 Lubelskie
Hotel z garażem
883736 2021-01-12 Lubelskie
Hotel z garażem podziemnym oraz miejscam...
883372 2021-01-08 Lubelskie
 na realizację przedsięwzięcia polegając...
883371 2021-01-08 Lubelskie
 Wniosek w sprawie wydania decyzji o śro...
883370 2021-01-08 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883369 2021-01-08 Lubelskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883368 2021-01-08 Lubelskie
 Postanowienie o zawieszeniu postępowani...
883367 2021-01-08 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883366 2021-01-08 Lubelskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883361 2021-01-08 Lubelskie
 dot. zmiany decyzji o środowiskowych uw...
883359 2021-01-08 Lubelskie
 Raport o oddziaływaniu na środowisko dl...
883357 2021-01-08 Lubelskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
883079 2021-01-05 Lubelskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowania ...
882881 2021-01-04 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...
882941 2021-01-04 Lubelskie
Realizacji instalacji do przetwarzania o...
882959 2021-01-04 Lubelskie
Rozbudowa Zespołu Szkół
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882857 2021-01-04 Lubelskie
Etnopark
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882854 2021-01-04 Lubelskie
Dokończenie rekonstrukcji obozu żołnierz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
882949 2021-01-04 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...
882948 2021-01-04 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...
882761 2020-12-31 Lubelskie
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowy...
882855 2020-12-31 Lubelskie
Budowa oczyszczalni ścieków
882856 2020-12-31 Lubelskie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu