Inwestycje - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070190 2022-08-12 Lubelskie
Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070082 2022-08-12 Lubelskie
Remont budynku niemieszkalnego z przezna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070160 2022-08-12 Lubelskie
Dostawa artykułów spożywczych na potr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070147 2022-08-12 Lubelskie
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070241 2022-08-12 Lubelskie
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069697 2022-08-11 Lubelskie
Dostawa aparatu USG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069712 2022-08-11 Lubelskie
Dostawa sprzętu elektronicznego w ramac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069708 2022-08-11 Lubelskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069706 2022-08-11 Lubelskie
Zakup i wdrożenie systemu teleinformaty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069795 2022-08-11 Lubelskie
Dostawa energii elektrycznej do budynkó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069549 2022-08-11 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1069648 2022-08-11 Lubelskie
Usługi szkoleń i kursów na potrzeby p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069214 2022-08-10 Lubelskie
Sukcesywne dostawy szczepionek, do wykon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069210 2022-08-10 Lubelskie
Dostawa i świadczenie usług gazu ziemn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069125 2022-08-10 Lubelskie
Modernizacja budynków użyteczności pu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069207 2022-08-10 Lubelskie
Usługa w zakresie napraw pojazdów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069132 2022-08-10 Lubelskie
Modernizacja infrastruktury wodnej na te...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069199 2022-08-10 Lubelskie
Rozbudowa Centrum Obsługi Zwiedzającyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069197 2022-08-10 Lubelskie
„Zaprojektowanie, wykonanie, dostarcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069269 2022-08-10 Lubelskie
Nadzór inwestorski nad realizacją zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069175 2022-08-10 Lubelskie
Dostawa artykułów spożywczych do sto...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069241 2022-08-10 Lubelskie
dostawa artykułów żywnościowych do s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069193 2022-08-10 Lubelskie
dostawa art. spożywczych na potrzeby za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069163 2022-08-10 Lubelskie
Dostawa, montaż oraz uruchomienie urzą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069157 2022-08-10 Lubelskie
Dostawa wyposażenia w ramach proj. Rewi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069178 2022-08-10 Lubelskie
Kompleksowa obsługa gastronomiczna doż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069154 2022-08-10 Lubelskie
Przeprowadzenie kursów (wraz z właści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069168 2022-08-10 Lubelskie
"Modernizacja wewnętrznej sieci ciepło...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069323 2022-08-10 Lubelskie
Nadzór inwestorski nad realizacją zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069324 2022-08-10 Lubelskie
Nadzór inwestorski nad realizacją zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu