Inwestycje - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
786934 2019-03-19 Lubelskie
Wykonywania przeglądów technicznych, kon...
786937 2019-03-18 Lubelskie
Sukcesywna dostawa odczynników, kalibrat...
786940 2019-03-18 Lubelskie
Wykonywania przeglądów technicznych, kon...
786578 2019-03-15 Lubelskie
Pozwolenie na budowę dot. budowy przycho...
786579 2019-03-15 Lubelskie
Rozbudowa budynku mieszkalnego zamieszka...
786580 2019-03-15 Lubelskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
786581 2019-03-15 Lubelskie
Budynek usług turystycznych z instalacja...
786576 2019-03-14 Lubelskie
Budowa dróg osiedlowych
786577 2019-03-14 Lubelskie
Pozwolenie na budowę wiaty śmietnikowej ...
786944 2019-03-12 Lubelskie
Wykonywania przeglądów technicznych, kon...
785752 2019-03-11 Lubelskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
785758 2019-03-11 Lubelskie
Pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodar...
785757 2019-03-11 Lubelskie
Dostosowanie budynku domu studenckiego d...
785753 2019-03-08 Lubelskie
Wykonanie podszybia dźwigowego w budynku...
785754 2019-03-08 Lubelskie
Wykonanie podszybia dźwigowego w budynku...
785755 2019-03-08 Lubelskie
Wykonanie podszybia dźwigowego w budynku...
785756 2019-03-08 Lubelskie
Wykonanie podszybia dźwigowego w budynku...
784984 2019-03-07 Lubelskie
Dostawa implantów, endoprotez
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
784985 2019-03-07 Lubelskie
Dostawa narzędzi, akcesoriów wielorazowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
784986 2019-03-07 Lubelskie
Dostawa tuszy, tonerów i atramentów do d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
784987 2019-03-07 Lubelskie
Serwis aparatury medycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
784990 2019-03-07 Lubelskie
Wykonanie bezobsługowego parkingu w loka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785004 2019-03-07 Lubelskie
Remont tarasu przy budynku Oddziału Chor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785006 2019-03-07 Lubelskie
Remont wewnętrznych dróg i ciągów pieszy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785007 2019-03-07 Lubelskie
Wykonanie węzła ciepłowniczego z przyłąc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785010 2019-03-07 Lubelskie
Wykonanie pozostałych robót budowlanych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785012 2019-03-07 Lubelskie
Dostawa materiałów medycznych jednorazow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785014 2019-03-07 Lubelskie
Dostawa endoprotez - chirurgia naczyniow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785016 2019-03-07 Lubelskie
Wykonanie prac wraz z uzyskaniem wszelki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
785020 2019-03-07 Lubelskie
Dostawa implantów oraz wyrobów medycznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu