Inwestycje - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
837829 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
 Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiaj...
837957 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
837950 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
838017 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku...
838018 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku...
838019 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy
838020 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa placu
838027 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa linii kablowej oświetlenia drogow...
838028 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa linii kablowej oświetlenia drogow...
838029 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Wzmocnienie konstrukcji
838030 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa ulicy Ciekawej
838025 2020-02-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz pł...
837586 2020-02-19 Kujawsko-Pomorskie
 Zabudowa odnawialnych źródeł energii (O...
837587 2020-02-19 Kujawsko-Pomorskie
 Zabudowa odnawialnych źródeł energii (O...
838021 2020-02-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa dojazdu pożarowego wraz z placem ...
838022 2020-02-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa wiaty śmietnikowej
838024 2020-02-19 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
838026 2020-02-19 Kujawsko-Pomorskie
Budowa małogabarytowej stacji transforma...
837361 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa mostku w Różnowie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837369 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi w Klamrach - przy świet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837374 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa nowych punktów świetlnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837371 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Zakup samochodu OSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837376 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837484 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
837565 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837566 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Nadzór autorski oprogramowania AMMS i In...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837569 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Dostawy odczynników laboratoryjnych i dz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837573 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa artykułów biurowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837575 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837577 2020-02-18 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu