Inwestycje - woj. organizatora: zachodniopomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884228 2021-01-13 Zachodniopomorskie
Ul. Szafera
884231 2021-01-13 Zachodniopomorskie
Basen przy ul. Jodłowej
884232 2021-01-13 Zachodniopomorskie
Teatr Letni
883751 2021-01-12 Zachodniopomorskie
Dokumentacja projektowa budowy, przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883505 2021-01-11 Zachodniopomorskie
Obiekt wielorodzinny o kubaturze ponad 1...
883241 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Dokumentacja projektowa budowy, przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883242 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Usługi informatyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883243 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883244 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Ostawa systemu kadrowo-płacowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883245 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883246 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883247 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup oprogramowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883248 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Oprogramowanie branżowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883249 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883150 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup urządzeń komputerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883250 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Utrzymanie oznakowania pionowego i pozio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883252 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Remonty nawierzchni bitumicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883253 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Remonty bieżące nawierzchni terenów komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883254 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Remonty i modernizacje terenów podwórek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883255 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883256 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Usługi remontowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883251 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Budowa miejsc postojowych i parkingów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883258 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Gdańskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883259 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa ulicy Westerplatte
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883260 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Budowa ul. Wesołej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883261 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Jaśminowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883262 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Armi Krajowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883263 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Ścieżka rowerowa na Kanale Drzewnym
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883264 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Budowa przystani kajakowej wraz z infras...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883266 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Przebudowa promenady
Wartość: widoczna po zakupie dostępu