Inwestycje - woj. organizatora: wielkopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
837014 2020-02-16 Wielkopolskie
Wymiana torowiska na ul. Dowbora-Muśnick...
837015 2020-02-16 Wielkopolskie
Remont nawierzchni placu manewrowego, pr...
837016 2020-02-16 Wielkopolskie
Prace polegające na wymianie słupów trak...
837017 2020-02-16 Wielkopolskie
Prace przy wymianie nawierzchni torowej ...
837018 2020-02-16 Wielkopolskie
Wymiana nawierzchni torowej i drogowej
836678 2020-02-14 Wielkopolskie
Wyposażenie do żłobka
836691 2020-02-14 Wielkopolskie
Obiekt handlowo-usługowy o kubaturze pon...
836667 2020-02-14 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
836542 2020-02-14 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
836399 2020-02-13 Wielkopolskie
 Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszą...
836265 2020-02-13 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
836692 2020-02-13 Wielkopolskie
Centrum handlowe o kubaturze ok. 70 tys....
836693 2020-02-13 Wielkopolskie
Obiekt handlowo-ekspozycyjny o kubaturze...
836695 2020-02-13 Wielkopolskie
Obiekt handlowy o kubaturze ponad 7 tys....
836696 2020-02-13 Wielkopolskie
Obiekt handlowy o kubaturze ok. 9 tys. m...
835867 2020-02-11 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835964 2020-02-11 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835962 2020-02-11 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835710 2020-02-10 Wielkopolskie
 wniosek w sprawie wydania decyzji o śro...
835709 2020-02-10 Wielkopolskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
835708 2020-02-10 Wielkopolskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
835707 2020-02-10 Wielkopolskie
 wniosek w sprawie wydania decyzji o śro...
835703 2020-02-10 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
835597 2020-02-10 Wielkopolskie
 Rozbudowa Zakładów Mięsnych WIWA A.J. W...
835596 2020-02-10 Wielkopolskie
 Budowa centrum usługowego z zapleczem s...
835595 2020-02-10 Wielkopolskie
 Utworzenie punktu zbierania odpadów ora...
835594 2020-02-10 Wielkopolskie
 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłu...
835593 2020-02-10 Wielkopolskie
 zbieranie odpadów innych niż niebezpiec...
835592 2020-02-10 Wielkopolskie
 budowa budynku inwentarskiego – kurnika...
835590 2020-02-10 Wielkopolskie
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...