Inwestycje - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
751399 2018-07-18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa zespołu pawilonów handlowych
751401 2018-07-18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku do hodowli ryb
751402 2018-07-18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa hali magazynowej
751398 2018-07-17 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkaln...
751403 2018-07-17 Warmińsko-Mazurskie
Stacja bazowa telefonii komórkowej
750224 2018-07-06 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa istniejącej myjni modułowej 3-...
749879 2018-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Obiekt handlowo-usługowego przy ul. Żero...
750217 2018-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Budowa budynku garażowo-gospodarczego
750219 2018-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Park historyczny z alejkami i altana ple...
750221 2018-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa i rozbudowa budynku handloweg...
750223 2018-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Remont budynku świetlicy wiejskiej
750222 2018-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń S...
749805 2018-07-04 Cała Polska
Zakład produkcyjny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
749825 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Obiekt handlowo-usługowy przy ul. Targow...
750350 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa sprzętu i materiałów medycznych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750354 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa implantów do osteosyntezy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750355 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750356 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa endoprotez przynasadowych stawu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750362 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Rewitalizacja kąpieliska miejskiego - Eu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750364 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Rewitalizacja Parku Dolinka
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750366 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Rewitalizacja obiektów Klasztoru OO Fran...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750370 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Centrum Integracji Społecznej - przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750371 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa i modernizacja istniejącego M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750372 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Remonty i przebudowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750374 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750375 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja krytego lodowiska "Helena" ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750380 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerz...
750383 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Budowa parkingów, placów zabaw wraz z in...
750385 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja zieleni ulicznej
750387 2018-07-04 Warmińsko-Mazurskie
Budowa lub modernizacja budynków mieszka...