Inwestycje - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068732 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Bezgotówkowa detaliczna sprzedaż w okr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068751 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanita...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068789 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi gminnej Stręgielek - Gęba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068804 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Zakup sprzętu oraz oprogramowania w cel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068709 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa kontenera szatniowego na boisko ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068690 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi powiatowej nr 1803N na odci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068813 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa sali gimnastycznej przy budynku S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068218 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
 wniosek dotyczący wydania decyzji o ...
1068663 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont świetlicy w m. Regiel
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068823 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa dostępności komunikacyjnej pop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068824 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068650 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Zakup sprzętu oraz oprogramowania w cel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068847 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonia Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068635 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068121 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Remont budynku C prz Szkole Podstawowej ...
1068142 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Remont budynku szkoły w Zalewie
1068148 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Naprawa stropu drewnianego w budynku mie...
1068149 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Rozbiórka obiektu budowlanego składaj...
1068365 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068325 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa nawozów azotowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068351 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Usługa stałych przewozów uczestników...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068234 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068250 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja drogi gminnej w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068254 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa sprzętu i oprogramowania związ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068337 2022-08-08 Cała Polska
Zagospodarowanie znajdujących się na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068309 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa dw nr 610 w zakresie bud chod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068376 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Remont drogi 505 na odcinku Jędrychowo ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068377 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Remont nawierzchni zwiększającej bezpi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068378 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa produktów paliwowych i pozapali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068265 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja obiektów infrastruktury sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu