Inwestycje - woj. organizatora: warmińsko-mazurskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
764423 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą...
764425 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Centrum Aktywnego Seniora
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764427 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Publiczna tężnia solankowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
764428 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Realizacja projektów budowy przejść międ...
764429 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa chodnika i odcinka ulicy Rolnej
764430 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach...
764431 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Remont chodnika przy ul. Żarskiej
764432 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Oświetlenie ulic Jerzyka, Skowronka, Wró...
764433 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie oświetlenia i ławek w ciągu tr...
764434 2018-10-23 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie miejsc postojowych
764435 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Ustawienie tzw. piesuarów w ciągu parkow...
764585 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Wymiana jezdni oraz chodnika przy ul. Pr...
764586 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa istniejącej ścianki wspinaczko...
764587 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Budowa schodów przy kapliczce z ulicy st...
764422 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Chodnik i miejsca postojowe przy przedsz...
764589 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie Ogrodu Jordanowskiego n...
764590 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Budowa parkingu dla samochodów osobowych
764591 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Remont chodników ulicy Żurawskiego
764592 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gałcz...
764593 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rze...
764594 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Montaż 10 nowych latarni energooszczędny...
764595 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od...
764596 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
Zagospodarowanie podwórka u zbiegu ulic ...
764588 2018-10-22 Warmińsko-Mazurskie
.Budowa chodnika dla pieszych przy odcin...
764265 2018-10-20 Warmińsko-Mazurskie
Obiekty handlowe o kubaturze ok. 15 tys....
764264 2018-10-20 Warmińsko-Mazurskie
Obiekt o kubaturze ok. 9 tys. m3
763960 2018-10-16 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej Nr 126030 N
763965 2018-10-16 Warmińsko-Mazurskie
Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłow...
763292 2018-10-12 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa biogazowni o mocy 1,0 MWel
763294 2018-10-12 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej Nr 142003N - ul...