Inwestycje - woj. organizatora: świętokrzyskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845013 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845176 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845175 2020-03-26 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844953 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa linii kablowych SN 15kV i nN 0,4k...
844955 2020-03-25 Świętokrzyskie
Remont pokrycia dachu w budynku Hali Lej...
844958 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa budynku handlowo - usługowego wra...
844965 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa podczyszczalni wód deszczowych
844967 2020-03-25 Świętokrzyskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
844973 2020-03-25 Świętokrzyskie
Przebudowa budynku
844978 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budynek szpitala
844981 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa wiaty gospodarczej
844982 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,7M...
844975 2020-03-24 Świętokrzyskie
Parking na 60 stanowisk postojowych
844976 2020-03-24 Świętokrzyskie
Budynek Delegatury Urzędu Komunikacji El...
843991 2020-03-23 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844271 2020-03-19 Świętokrzyskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843613 2020-03-18 Świętokrzyskie
Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843628 2020-03-18 Świętokrzyskie
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Etap 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843265 2020-03-17 Świętokrzyskie
 Decyzja wraz z załącznikiem nr 1
843264 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
843262 2020-03-17 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843259 2020-03-17 Świętokrzyskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
843298 2020-03-17 Świętokrzyskie
Naprawy i modernizacja zakładu
843449 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budowa Elektrowni Słonecznej PV Jachimow...
843448 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budowa elektrowni słonecznej PV Jachimow...
843451 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji znak: B-II.6740.7.118.201...
843454 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji - kanalizacja sanitarna
843456 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rewitalizacja parku
843459 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budynek żłobka
843460 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budynek gospodarczy