Inwestycje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
893228 2021-02-25 Śląskie
Budowa stacji gazowej pomiarowej O=5000m...
893230 2021-02-25 Śląskie
Przebudowa linii napowietrznej SN-20kv "...
893234 2021-02-25 Śląskie
Zmiana pozwolenia na budowę z dn. 10.08....
893237 2021-02-25 Śląskie
Budowa dwóch kontenerowych stacji transf...
893239 2021-02-25 Śląskie
Przebudowa budynku nr 63
893242 2021-02-25 Śląskie
Dostawa urządzeń biurowych - kserokopiar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893244 2021-02-25 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych- remont pomi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893246 2021-02-25 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych-I piętro bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893248 2021-02-25 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych - Oddział Ps...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893249 2021-02-25 Śląskie
Modernizacja Przychodni w pełnym zakresi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893251 2021-02-25 Śląskie
Utworzenie śluzy szatniowej personelu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893252 2021-02-25 Śląskie
Adaptacja pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893254 2021-02-25 Śląskie
Zmiana lokalizacji Oddziału Pneumonologi...
893255 2021-02-25 Śląskie
Adaptacja pomieszczeń do echolab
893256 2021-02-25 Śląskie
Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893258 2021-02-25 Śląskie
Adaptacja pomieszczeń związanych z zakup...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893259 2021-02-25 Śląskie
Dostawa sprzętu perfuzyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893261 2021-02-25 Śląskie
Dostawa stentów, dostawa stent-graftów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893262 2021-02-25 Śląskie
Dostawa wszczepialnych urządzeń medyczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893264 2021-02-25 Śląskie
Dostawa wyrobów medycznych do badań elek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893265 2021-02-25 Śląskie
Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893266 2021-02-25 Śląskie
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893268 2021-02-25 Śląskie
Dostawa implantów kardiochirurgicznych,D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893269 2021-02-25 Śląskie
Dostawa implantów ortopedycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893270 2021-02-25 Śląskie
Dostawa implantów chirurgii ogólnej i na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893271 2021-02-25 Śląskie
Dostawa implantów stosowanych w neurochi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893272 2021-02-25 Śląskie
Dostawa wyposażenia medycznego - Instrum...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893281 2021-02-24 Śląskie
Dostawa wyposażenia medycznego - Lodówka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
893282 2021-02-24 Śląskie
Dostawa wyposażenia medycznego - Aparat ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892203 2021-02-23 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...