Inwestycje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847379 2020-04-08 Śląskie
Zakup przełączników do delegatur
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847378 2020-04-08 Śląskie
Zakup przełącznika rdzeniowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847380 2020-04-08 Śląskie
Zakup firewalla aplikacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847411 2020-04-08 Śląskie
Przebudowa konstrukcji wiaty paliwowej
847412 2020-04-08 Śląskie
Budowa stacji transformatorowej SN/NN or...
847414 2020-04-08 Śląskie
Przebudowa z budową drogi gminnej nr 639...
847415 2020-04-08 Śląskie
Rozbudowa sali gimnastycznej w zespole s...
847416 2020-04-08 Śląskie
Przebudowa budynku mieszkalnego
847417 2020-04-08 Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
847418 2020-04-08 Śląskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Orze...
847419 2020-04-08 Śląskie
Budowa instalacji wentylacji mechaniczne...
847420 2020-04-08 Śląskie
Rozbudowa budynku produkcyjnego położone...
846925 2020-04-07 Śląskie
Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem s...
846930 2020-04-07 Śląskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z ...
847150 2020-04-07 Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
847152 2020-04-07 Śląskie
Budowa pawilonu biurowego
847153 2020-04-07 Śląskie
Budowa przyłącza sieci cieplnej do obiek...
847155 2020-04-07 Śląskie
Budowa fundamentów pod komory suszarnicz...
847156 2020-04-07 Śląskie
Termomodernizacja budynku kościoła Paraf...
847158 2020-04-07 Śląskie
Zmiana części pomieszczeń w zakresie 4 p...
847159 2020-04-07 Śląskie
Budowa budynku biurowego z usługami i ga...
847161 2020-04-07 Śląskie
Budowa parkingu wraz z infrastrukturą od...
847163 2020-04-07 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego
847165 2020-04-07 Śląskie
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr...
847366 2020-04-07 Śląskie
Zakup pozostałego oprogramowania (w tym ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847365 2020-04-07 Śląskie
Dostawa i wdrożenie systemu obiegu dokum...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847367 2020-04-07 Śląskie
Świadczenie usług serwisowych urządzeń w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847371 2020-04-07 Śląskie
Usługa transmisji danych na potrzeby poł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847372 2020-04-07 Śląskie
Wsparcie techniczne dla posiadanych urzą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847373 2020-04-07 Śląskie
Wsparcie techiczne do posiadanego oprogr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu