Inwestycje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
836688 2020-02-14 Śląskie
Centrum handlowe o pow. 3,5 tys. m2
836544 2020-02-14 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
837126 2020-02-14 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego
837127 2020-02-14 Śląskie
Przebudowa odcinka ulicy Bielika wraz z ...
837128 2020-02-14 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa budynku salonu wy...
837129 2020-02-14 Śląskie
Docieplenie i remont budynku mieszkalneg...
837130 2020-02-14 Śląskie
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia...
836264 2020-02-13 Śląskie
 Budowa nowej hali
836263 2020-02-13 Śląskie
 Budowa nowej hali
836694 2020-02-13 Śląskie
Obiekt handlowo-usługowy
836704 2020-02-13 Śląskie
Obiekt handlowy
835547 2020-02-12 Śląskie
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych do pr...
836533 2020-02-12 Śląskie
Przebudowa pomieszczenia pełniącego funk...
836534 2020-02-12 Śląskie
Projekt zamienny w zakresie zmiany techn...
836535 2020-02-12 Śląskie
1. Prowadzenie robót budowlanych związan...
836742 2020-02-12 Śląskie
Budowa biurowca
836130 2020-02-12 Śląskie
Wykonanie systemu nawadniania płyty bois...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835973 2020-02-11 Śląskie
 Decyzja orzekająca brak potrzeby przepr...
835972 2020-02-11 Śląskie
 stwierdzenie braku potrzeby przeprowadz...
835971 2020-02-11 Śląskie
 określenie środowiskowych uwarunkowań r...
835967 2020-02-11 Śląskie
 Zmiana Decyzji Prezydenta Miasta Ruda S...
836247 2020-02-11 Śląskie
Pozwolenie na budowę salonu samochodoweg...
836248 2020-02-11 Śląskie
Projekt zmiany projektu nadbudowy kominó...
836250 2020-02-11 Śląskie
Budowa dwóch hal produkcyjno-usługowo-ma...
836251 2020-02-11 Śląskie
Wymiana ocieplenia ścian oraz kolorystyk...
836252 2020-02-11 Śląskie
Budowa hali magazynowej
836169 2020-02-11 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych (w tym m.in....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836249 2020-02-11 Śląskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
835546 2020-02-10 Śląskie
Objęcie nadzorem autorskim i serwisem op...
835550 2020-02-10 Śląskie
Dzierżawa sprzętu endoskopowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu