Inwestycje - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
751502 2018-07-20 Podlaskie
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instala...
751503 2018-07-20 Podlaskie
Budowa wiaty magazynowej
751433 2018-07-19 Podlaskie
Rozbudowa istniejącego parkingu w zespol...
751434 2018-07-19 Podlaskie
Przebudowa mostu na przepust przez rzekę...
751247 2018-07-18 Podlaskie
Projekt budowlany "Alei Niezłomnych" wra...
751248 2018-07-18 Podlaskie
Przebudowa mostu na rzece Królewianak w ...
751231 2018-07-17 Podlaskie
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania...
751232 2018-07-17 Podlaskie
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ście...
751235 2018-07-17 Podlaskie
Oczko wodne - wodopój dla koników polski...
743031 2018-07-17 Podlaskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
751237 2018-07-17 Podlaskie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
751241 2018-07-17 Podlaskie
Budowa domu parafialnego
751243 2018-07-17 Podlaskie
Elektrownia fotowoltaiczna składająca si...
751249 2018-07-16 Podlaskie
Budowa sieci elektroenergetycznej SN15kV...
751250 2018-07-16 Podlaskie
Budowa sieci elektroenergetycznej napowi...
751251 2018-07-16 Podlaskie
Sieć cieplna magistralna i sieć cieplna ...
750526 2018-07-12 Podlaskie
Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa 2 szt.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750527 2018-07-12 Podlaskie
Monitor EKG 2 szt.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750528 2018-07-12 Podlaskie
Holter RR
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750529 2018-07-12 Podlaskie
Holter EKG
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
750667 2018-07-12 Podlaskie
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej
750668 2018-07-12 Podlaskie
Przebudowa ul. A. Mickiewicza w Białymst...
750650 2018-07-11 Podlaskie
Budowa sieci elektroenergetycznej SN-15k...
750652 2018-07-11 Podlaskie
Przebudowa ul. A. Zina oraz skweru im. D...
750653 2018-07-10 Podlaskie
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej ...
750654 2018-07-10 Podlaskie
Rozbudowa i nadbudowa budynku hydroforni...
750655 2018-07-10 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej napowietrzne...
750656 2018-07-10 Podlaskie
Przebudowa ul. Giżyckiej w zakresie prze...
750659 2018-07-10 Podlaskie
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 18KPJ - ul....
750660 2018-07-10 Podlaskie
Budowa ul. Oleckiej w zakresie wykonania...