Inwestycje - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068523 2022-08-09 Podlaskie
Osiedle o kubaturze ponad 20 tys. m3.
1068765 2022-08-09 Podlaskie
Budowa budynku wielorodzinnego trzyklatk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068628 2022-08-09 Podlaskie
Dostawa energii elektrycznej do obiektó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068742 2022-08-09 Podlaskie
Dzierżawa analizatora parametrów kryty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068738 2022-08-09 Podlaskie
Zakup i dostawa artykułów spożywczych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068640 2022-08-09 Podlaskie
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068241 2022-08-08 Podlaskie
Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068337 2022-08-08 Cała Polska
Zagospodarowanie znajdujących się na t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068398 2022-08-08 Podlaskie
Utworzenie dwóch mieszkań chronionych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068289 2022-08-08 Podlaskie
Remont budynku świetlicy wiejskiej, ada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068400 2022-08-08 Podlaskie
Dostawa narzędzi artroskopowych i ortop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068285 2022-08-08 Podlaskie
Dostawa materiałów budowlanych na potr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067544 2022-08-05 Podlaskie
Dostawa aparatów telefonicznych IP (2)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067502 2022-08-05 Podlaskie
„Przebudowa drogi gminnej nr 105585B N...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067452 2022-08-05 Podlaskie
Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067434 2022-08-05 Podlaskie
Implanty ortopedyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067828 2022-08-05 Podlaskie
Zakup zestawu rejestratorów holterowski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067862 2022-08-05 Podlaskie
Zakup i dostawa artykułów spożywczych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067797 2022-08-05 Podlaskie
 Wniosek na decyzję o środowiskowych ...
1067796 2022-08-05 Podlaskie
 Wniosek na decyzję o środowiskowych ...
1067156 2022-08-04 Podlaskie
 budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do...
1067155 2022-08-04 Podlaskie
 Przebudowa drogi gminnej Rydzewo– Dr...
1067203 2022-08-04 Podlaskie
Projekt zamienny do decyzji OŚA-V.6740....
1067204 2022-08-04 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1067208 2022-08-04 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej sieci kablow...
1067210 2022-08-04 Podlaskie
Termomodernizacja, przebudowa i remont b...
1067212 2022-08-04 Podlaskie
Przebudowa z nadbudową budynku Garażow...
1067217 2022-08-04 Podlaskie
Dotyczący budowy punktu selektywnej zbi...
1067225 2022-08-04 Podlaskie
Wniosek o pozwolenie na budowę podziemn...
1067228 2022-08-04 Podlaskie
Wniosek o pozwolenie na budowę podziemn...