Inwestycje - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
782453 2019-02-15 Podlaskie
Obiekt magazynowy o kubaturze ok. 44 tys...
782460 2019-02-14 Podlaskie
Budowa hali o kubaturze 28,4 tys. m3.
781300 2019-02-12 Cała Polska
Punkty ładowania samochodów elektrycznyc...
781285 2019-02-12 Cała Polska
Punkty tankowania skroplonego gazu ziemn...
782535 2019-02-12 Podlaskie
Kompleks produkcyjny o kubaturze ok. 25 ...
781939 2019-02-11 Podlaskie
Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781940 2019-02-11 Podlaskie
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781941 2019-02-11 Podlaskie
Ul. Torowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781943 2019-02-11 Podlaskie
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Bor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781944 2019-02-11 Podlaskie
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1085...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781945 2019-02-11 Podlaskie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781946 2019-02-11 Podlaskie
Zmiana sposobu użytkowania budynku po by...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781947 2019-02-11 Podlaskie
Budowa rowu przydrożnego odprowadzająceg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781948 2019-02-11 Podlaskie
Budowa wodociągu do osiedla mieszkaniowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781938 2019-02-11 Podlaskie
Przebudowa części budynku wraz z budową ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
781954 2019-02-11 Podlaskie
Przebudowa obiektów OSiR
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780672 2019-02-05 Podlaskie
Zakup i montaż kolektorów słonecznych i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780673 2019-02-05 Podlaskie
Wykonanie kompleksowych usług w zakresie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780676 2019-02-05 Podlaskie
Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780677 2019-02-05 Podlaskie
Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780679 2019-02-05 Podlaskie
Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda-P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780680 2019-02-05 Podlaskie
Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780681 2019-02-05 Podlaskie
Modernizacja drogi dojazdowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780682 2019-02-05 Podlaskie
Rozbudowa systemu komunikacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780683 2019-02-05 Podlaskie
Rozbudowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
780653 2019-02-05 Podlaskie
Budowa sali gimnastycznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
779887 2019-02-04 Podlaskie
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzin...
779889 2019-02-04 Podlaskie
Roboty budowlane związane z dociepleniem...
779891 2019-02-04 Podlaskie
Roboty budowlane związane z dociepleniem...
779892 2019-02-04 Podlaskie
Roboty budowlane związane z dociepleniem...