Inwestycje - woj. organizatora: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
837051 2020-02-17 Podlaskie
Budowa stacji bazowej T-Mobile Polska S....
837010 2020-02-14 Podlaskie
Przebudowa świetlicy wiejskiej oran mont...
837063 2020-02-14 Podlaskie
Silos na cement o ładowności 90 ton
835947 2020-02-10 Podlaskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
835948 2020-02-10 Podlaskie
Budowa ulicy Łąkowej w Kolnie wraz z inf...
835949 2020-02-10 Podlaskie
Kładka piesza łącząca dz. nr ew. 291/6 z...
835950 2020-02-10 Podlaskie
Budowa sieci elektroenergetycznej niskie...
835662 2020-02-07 Podlaskie
Przebudowa lokalu handlowego Mohito (lok...
835663 2020-02-07 Podlaskie
Droga dojazdowa i ciąg pieszo-jezdny (we...
835472 2020-02-06 Podlaskie
Zmiana pozwolenia na budowę domu parafia...
835473 2020-02-06 Podlaskie
Oczyszczalnia ścieków dla budynku świetl...
835474 2020-02-05 Podlaskie
Budowa linii kablowych SN -15kV, linii k...
835475 2020-02-05 Podlaskie
Zmiana pozwolenia na przebudowę budynku ...
835476 2020-02-05 Podlaskie
Budowa zewnętrznej instalacji zbiornikow...
834247 2020-02-03 Podlaskie
Stacja graficzna do pracowni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834248 2020-02-03 Podlaskie
Zakup licencji programu antywirusowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834249 2020-02-03 Podlaskie
Komputery osobiste - oprogramowanie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833876 2020-01-30 Podlaskie
Zmiana pozwolenia na budowę nr 824/2018....
834088 2020-01-30 Podlaskie
Roboty tynkarsko-malarskie z ociepleniem...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834090 2020-01-30 Podlaskie
Remont klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834091 2020-01-30 Podlaskie
Remont klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834092 2020-01-30 Podlaskie
Remont klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834094 2020-01-30 Podlaskie
Remont klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834095 2020-01-30 Podlaskie
Remont klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834089 2020-01-30 Podlaskie
Remont klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834096 2020-01-30 Podlaskie
Zabezpieczenie i remont stropu nad piwni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834097 2020-01-30 Podlaskie
Wymiana podłogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834087 2020-01-30 Podlaskie
Ocieplenie stropu i ścian zewnętrznych l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834174 2020-01-30 Podlaskie
Remont ciągu pieszego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834175 2020-01-30 Podlaskie
Remonty wolnych lokali
Wartość: widoczna po zakupie dostępu