Inwestycje - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
743574 2018-05-23 Dolnośląskie
Doposażenie klinik i oddziałów torakochi...
743618 2018-05-23 Dolnośląskie
Doposażenie klinik i oddziałów torakochi...
743347 2018-05-22 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinneg...
743348 2018-05-22 Dolnośląskie
Budowadwóch budynków sanitariatów wraz z...
743349 2018-05-22 Dolnośląskie
Budynek magazynowo-usługowo-produkcyjny
743352 2018-05-22 Dolnośląskie
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejoni...
743396 2018-05-22 Dolnośląskie
Budowa budynków mieszkalnych jednorodzin...
743425 2018-05-22 Dolnośląskie
Przeniesienie pozwolenia na budowę budyn...
743427 2018-05-22 Dolnośląskie
Budowa stacji transformatorowej
743428 2018-05-22 Dolnośląskie
Budowa odcinka ul. Idzikowskiego
743091 2018-05-21 Dolnośląskie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych ...
743188 2018-05-21 Dolnośląskie
Budynek piekarni wraz z niezbędną infras...
743192 2018-05-21 Dolnośląskie
Budynek gospodarczo-integracyjny oraz bu...
743194 2018-05-21 Dolnośląskie
Budynek gospodarczo-integracyjny oraz bu...
743196 2018-05-21 Dolnośląskie
Przebudowa starego budynku szkoły podsta...
743197 2018-05-21 Dolnośląskie
Kompleks hotelowy w Cieplicach ze 170 mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
743210 2018-05-21 Dolnośląskie
Budynek magazynowo-biurowy
743213 2018-05-21 Dolnośląskie
Instalacja do produkcji surowców ceramic...
743219 2018-05-21 Dolnośląskie
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzin...
743224 2018-05-21 Dolnośląskie
Odbudowa drogi gminnej
743228 2018-05-21 Dolnośląskie
64 budynki mieszkalne jednorodzinne dwul...
743377 2018-05-21 Dolnośląskie
Rozbudowa istniejacego budynku laborator...
743379 2018-05-21 Dolnośląskie
Remont pomieszczeń 127 i 128 w budynku A...
743383 2018-05-21 Dolnośląskie
Przebudowa drogi
743385 2018-05-21 Dolnośląskie
Lokalna naprawa oraz pomalowanie tynków ...
743401 2018-05-21 Dolnośląskie
Przebudowa z rozbudową i nadbudową kamie...
743402 2018-05-21 Dolnośląskie
Przebudowa przepompowni ścieków
743421 2018-05-21 Dolnośląskie
Budowa hali magazynowej i łącznika
743424 2018-05-21 Dolnośląskie
Remont budynku
743049 2018-05-18 Dolnośląskie
Budowa pawilonu handlowo-usługowego przy...