Inwestycje - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845339 2020-03-27 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845338 2020-03-27 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845403 2020-03-27 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845405 2020-03-27 Dolnośląskie
Przebudowa pomieszczeń biurowych, zlokal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845406 2020-03-27 Dolnośląskie
Przebudowa budynku C-7 Politechniki Wroc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845408 2020-03-27 Dolnośląskie
Modernizacja pomieszczeń nr 105b, 26, 21...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845409 2020-03-27 Dolnośląskie
Przebudowa wejścia do budynku A-4 Stara ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845410 2020-03-27 Dolnośląskie
Wykonanie remontu i ocieplenie elewacji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845411 2020-03-27 Dolnośląskie
"Remont przyziemia wraz z malowaniem i r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845723 2020-03-27 Dolnośląskie
Budowa parkingu dla samochodów osobowych...
845724 2020-03-27 Dolnośląskie
Przebudowa dróg wewnętrznych
845725 2020-03-27 Dolnośląskie
Budowa obejmujące przebudowę i rozbudowę...
845438 2020-03-26 Dolnośląskie
Projekt bud. zmian - budowa bydynku biur...
845439 2020-03-26 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu mieszkalnego
845440 2020-03-26 Dolnośląskie
Wykonanie sali do rehabilitacji dla osób...
845441 2020-03-26 Dolnośląskie
Budowa budynku produkcyjnego przeznaczon...
845442 2020-03-26 Dolnośląskie
Budowa obiektu pomocniczego wiaty
845146 2020-03-25 Dolnośląskie
Budowa odcinka ul. Tymiankowej dla obsłu...
845147 2020-03-25 Dolnośląskie
Zmiana pozwolenia na budowę - budynek Ce...
845148 2020-03-25 Dolnośląskie
Przebudowa ulicy 3KDD wraz z budową chod...
845149 2020-03-25 Dolnośląskie
Rozbudowa i przebudowa budynku handloweg...
845150 2020-03-25 Dolnośląskie
Odbudowa spalonej kamienicy
845151 2020-03-25 Dolnośląskie
Przebudowa hali DC5 w zakresie przebudow...
845152 2020-03-25 Dolnośląskie
Przebudowa budynku dla potrzeb Muzeum Ce...
845153 2020-03-25 Dolnośląskie
Nadbudowa budynku socjalnego na terenie ...
844488 2020-03-24 Dolnośląskie
Mikromotor chirurgiczny z 6 - końcówkami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844491 2020-03-24 Dolnośląskie
Zestaw do zabiegów FESS
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844490 2020-03-24 Dolnośląskie
Urządzenie do Piezochirurgii z końcówkam...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844520 2020-03-24 Dolnośląskie
Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844526 2020-03-24 Dolnośląskie
Pompy do żywienia pozajelitowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu