Inwestycje - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068760 2022-08-09 Dolnośląskie
Chłodnie kontenerowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068606 2022-08-09 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068734 2022-08-09 Dolnośląskie
Usługi wywozu i zagospodarowania segreg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068776 2022-08-09 Dolnośląskie
Pasywne włókna światłowodowe.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068731 2022-08-09 Dolnośląskie
Remont izolacji wraz z płaszczem ochron...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068729 2022-08-09 Dolnośląskie
Usługa przewozu uczniów z terenu Miast...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068621 2022-08-09 Dolnośląskie
Zapewnienie wsparcia producenta na licen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068784 2022-08-09 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji proejktowo - ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068753 2022-08-09 Dolnośląskie
Dostawa i montaż wyposażenia komputero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068645 2022-08-09 Dolnośląskie
Zagospodarowanie zieleni w Parku Młodzi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068708 2022-08-09 Dolnośląskie
Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068658 2022-08-09 Dolnośląskie
Budowa chodników w ciągu dróg powiato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068673 2022-08-09 Dolnośląskie
Dostawa energii cieplnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068807 2022-08-09 Dolnośląskie
Dostawa mebli biurowych do siedziby Star...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068692 2022-08-09 Dolnośląskie
Zakup wraz z dostawą pomp do przydomowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068809 2022-08-09 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068680 2022-08-09 Dolnośląskie
Budżet Obywatelski - Psi plac zabaw na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068816 2022-08-09 Dolnośląskie
Remont dachu płaskiego w Ratuszu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068610 2022-08-09 Dolnośląskie
Sukcesywna dostawa ryb mrożonych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068825 2022-08-09 Dolnośląskie
Sukcesywna dostawa warzyw mrożonych.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068826 2022-08-09 Dolnośląskie
Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068660 2022-08-09 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068624 2022-08-09 Dolnośląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068877 2022-08-09 Dolnośląskie
Roboty budowlane w pomieszczeniu wystawo...
1068882 2022-08-09 Dolnośląskie
Zmiana, remont i przebudowa Zespołu Szk...
1068890 2022-08-09 Dolnośląskie
Zmiana, budowa budynku mieszkalnego wiel...
1068895 2022-08-09 Dolnośląskie
Przebudowa lokalu niemieszkalnego
1068898 2022-08-09 Dolnośląskie
Budowa budynku handlowo-usługowego wraz...
1068901 2022-08-09 Dolnośląskie
Budowa sieci kablowej sn i złącza kabl...
1068902 2022-08-09 Dolnośląskie
Próg i kładka na rowie melioracyjnym w...