Inwestycje - woj. organizatora: dolnośląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
836648 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 12
836649 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajow...
836650 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej...
836651 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi kraj...
836652 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej...
836653 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej n...
836654 2020-02-14 Dolnośląskie
Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi kr...
836764 2020-02-14 Dolnośląskie
Kompleks wielorodzinny ze 116 lokalami n...
837131 2020-02-14 Dolnośląskie
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wie...
837132 2020-02-14 Dolnośląskie
Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalny...
837135 2020-02-14 Dolnośląskie
Budowa sieci wodociągowej i deszczowej z...
837136 2020-02-14 Dolnośląskie
Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości T...
837137 2020-02-14 Dolnośląskie
Budowa instalacji urządzeń klimatyzacji ...
836690 2020-02-13 Dolnośląskie
Obiekt handlowo-usługowy o kubaturze ok....
836701 2020-02-13 Dolnośląskie
Obiekt usługowo-biurowy na blisko 0,4 ha...
836516 2020-02-12 Dolnośląskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836536 2020-02-12 Dolnośląskie
Docieplenie ściany szczytowej i przebudo...
836537 2020-02-12 Dolnośląskie
Zatwierdzenie zmian do projektu elektrow...
836538 2020-02-12 Dolnośląskie
Rozbudowa hali silników na terenie Zakła...
836539 2020-02-12 Dolnośląskie
Budowa wiaty samochodowej wraz z kontene...
836540 2020-02-12 Dolnośląskie
Zmiana pozwolenia na budowę nr 122/2018 ...
836253 2020-02-11 Dolnośląskie
Budowa parkingu nr2 przy hali A2 na tere...
836254 2020-02-11 Dolnośląskie
Montaż instalacji klimatyzacji związany ...
836255 2020-02-11 Dolnośląskie
Zmiana pozwolenia remont i przebudowa bu...
836256 2020-02-11 Dolnośląskie
Rozbudowa hali produkcyjno - magazynowej...
835571 2020-02-10 Dolnośląskie
Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki,...
835706 2020-02-10 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835585 2020-02-10 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835564 2020-02-10 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
835923 2020-02-10 Dolnośląskie
Zmiana pozwolenia budowa trzech budynków...