Inwestycje - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1398837 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa profilometru optycznego z wyposa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398838 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa detektora pierścieniowego BSE s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398840 2024-04-11 Mazowieckie
Dostawa stanowiska pomiarowego do termow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400079 2024-04-11 Dolnośląskie
Odczynniki deuterowane na potrzeby jedno...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400083 2024-04-11 Dolnośląskie
Odczynniki do podstawowych zastosowań l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400087 2024-04-11 Dolnośląskie
Odczynniki do wysoko wyspecjalizowanych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400094 2024-04-11 Dolnośląskie
Odczynniki o czystości nieanalitycznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399971 2024-04-11 Wielkopolskie
Dostawa analizatora i odczynników do ba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1399960 2024-04-11 Opolskie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Zesp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397187 2024-04-10 Łódzkie
Sukcesywna dostawa odczynników biochemi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398738 2024-04-10 Podlaskie
Napylarka
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398754 2024-04-10 Mazowieckie
Wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badaw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398773 2024-04-10 Podlaskie
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398775 2024-04-10 Podlaskie
Laboratoryjny, optyczny i precyzyjny z w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398776 2024-04-10 Podlaskie
Laboratoryjny, optyczny i precyzyjny z w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398821 2024-04-10 Mazowieckie
Dostawa systemu pomiarowego do oceny jak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1398854 2024-04-10 Mazowieckie
Wykonanie specjalistycznych analiz nauko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397275 2024-04-09 Świętokrzyskie
Dostawa odczynników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397402 2024-04-09 Mazowieckie
Usługi instalowania urządzeń pomiaro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397477 2024-04-09 Lubelskie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do real...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397479 2024-04-09 Lubelskie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do real...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392796 2024-04-08 Małopolskie
wykonywanie badań laboratoryjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394689 2024-04-05 Opolskie
Materiały laboratoryjne, szkło laborat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1394690 2024-04-05 Opolskie
Odczynniki chemiczne ogólnodostępne wz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1395991 2024-04-04 Dolnośląskie
Dostawa zestawu wirówek z wyposażeniem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1392734 2024-04-04 Wielkopolskie
Dostawa odczynników, kalibratorów, mat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1396338 2024-04-04 Pomorskie
Dostawa materiałów jednorazowych i zu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1396339 2024-04-04 Pomorskie
Dostawa odczynnków chemicznych i wzorc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1396340 2024-04-04 Pomorskie
Dostawa odczynników chemicznych do anal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1396341 2024-04-04 Pomorskie
Preparaty do diagnostyki chorób zakaźn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu