Inwestycje - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070139 2022-08-12 Podkarpackie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070068 2022-08-12 Świętokrzyskie
 Uruchomienie instalacji do mielenia od...
1070102 2022-08-12 Mazowieckie
ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070390 2022-08-12 Podkarpackie
Rozbiórka linii napowietrznej SN 15 kV
1070441 2022-08-12 Podlaskie
Rozbiórka linii napowietrznej nN-0,4kV ...
1070446 2022-08-12 Podlaskie
Rozbiórka sieci napowietrznej SN-15kV w...
1069761 2022-08-11 Kujawsko-Pomorskie
Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069647 2022-08-11 Łódzkie
Likwidacja nieczynnej stacji paliw wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069567 2022-08-11 Podkarpackie
Odpady niezamieszkałe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069667 2022-08-11 Podlaskie
Rozbiórka budynku gospodarczego Pasieki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069953 2022-08-11 Małopolskie
Rozbudowa istniejącego serwisu samochod...
1069956 2022-08-11 Małopolskie
Rozbiórka istniejącej sieci elektroene...
1070013 2022-08-11 Małopolskie
Rozbiórka piętrowych budynków usługo...
1070037 2022-08-11 Mazowieckie
Rozbiórka części budynku magazynowo-g...
1070048 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa linii kablowej i dwóch słupów ...
1070040 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa linii kablowej i dwóch słupów ...
1070053 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa dwóch linii kablowych, dwóch s...
1070054 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa sieci elektroenergetycznej 400 kV...
1070055 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa czterech linii kablowych, czterec...
1070056 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa dwóch linii kablowych i trzech s...
1070051 2022-08-11 Mazowieckie
Budowa i rozbiórkę sieci elektroenerge...
1069026 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Budynek handlowo-usługowo-magazynowy wr...
1069027 2022-08-10 Kujawsko-Pomorskie
Rozbiórka części budynku gospodarczo-...
1069245 2022-08-10 Mazowieckie
Rozbiórka budynków gospodarczych Groch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069131 2022-08-10 Małopolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069142 2022-08-10 Śląskie
Usługa przejęcia, załadunku, transpor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069335 2022-08-10 Pomorskie
Usługa polegająca na oczyszczaniugminn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069107 2022-08-10 Warmińsko-Mazurskie
Usunięcie, transport i unieszkodliwieni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069362 2022-08-10 Łódzkie
Nadbudowa i przebudowa gminnego ośrodka...
1069449 2022-08-10 Lubelskie
Budowa linii kablowych 0,4kV, złącza k...