Inwestycje - Materiały budowlane i hutnicze - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069564 2022-08-11 Dolnośląskie
Dostawa blach trudnościeralnych w gatun...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068612 2022-08-09 Opolskie
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLAN...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068285 2022-08-08 Podlaskie
Dostawa materiałów budowlanych na potr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067929 2022-08-05 Pomorskie
Zakup oraz transport 400 szt. płyt drog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066986 2022-08-03 Zachodniopomorskie
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066495 2022-08-02 Pomorskie
Sukcesywna dostawa płyt drogowych wielo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066443 2022-08-02 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa 30 ton kationowej, szybkorozpado...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066035 2022-08-01 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa emulsji asfaltowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066118 2022-08-01 Podkarpackie
Dostawa materiałów eksploatacyjnych br...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065171 2022-07-28 Mazowieckie
Dostawa emulsji asfaltowej dla potrzeb Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064716 2022-07-27 Podkarpackie
Dostawa kart prepaid (materiały budowla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064594 2022-07-27 Podlaskie
Dostawa 747 szt. płyt drogowych MON 300...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064868 2022-07-27 Mazowieckie
Dostawa farby
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064869 2022-07-27 Mazowieckie
Dostawa materiałów stolarskich i okuć...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063409 2022-07-23 Lubelskie
Dostawa materiałów budowlanych, sanita...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062680 2022-07-21 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa emulsji asfaltowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061754 2022-07-19 Podkarpackie
Dostawa rur HDPE w ramach zadania inwest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061428 2022-07-18 Lubelskie
Inne materiały budowlane
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060828 2022-07-15 Dolnośląskie
Zakup i dostawa siatki na budowę drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059732 2022-07-13 Lubelskie
Dostawa materiałów budowlanych dla inw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059249 2022-07-12 Lubelskie
RDW w Hrubieszowie. Dostawa mieszanki mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059340 2022-07-12 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa emulsji asfaltowej - nowe zadani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057465 2022-07-07 Kujawsko-Pomorskie
Materiały do konserwacji i remontów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056813 2022-07-06 Małopolskie
Dodstawy betonu drogowego w roku 2022
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056744 2022-07-06 Pomorskie
Dostawa płyt drogowych typu YOMB w ilo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057027 2022-07-06 Mazowieckie
Prefabrykaty betonowe: Płyty chodnikowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056252 2022-07-05 Warmińsko-Mazurskie
Dostawy emulsji asfaltowej kationowej sz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055721 2022-07-04 Kujawsko-Pomorskie
Dostawa wyrobów betonowych w ilośco st...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056045 2022-07-04 Mazowieckie
Dostawa wzorców do budowy ściany refer...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056047 2022-07-04 Mazowieckie
Dostawa wzorców do budowy ściany refer...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu